NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 178|
documents selected.
 1. 10300021110
  Author(s):Amshoff, G. H.
  Title:Eene bijdrage ter genezing en afwering van den oost-indischen braakloop (cholera indica) voor al en niet geneeskundigen.
  Subject(s):Cholera (Asiatic)
  Place of Publication:Koevorden
  Date of Publication:1849
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 3/Page 2
 2. 10300021300
  Author(s):Ballot, A. M.
  Title:Een goede raad aan mijne stadgenooten, bij het heerschen der cholera.
  Subject(s):Cholera (Asiatic)
  Place of Publication:Rotterdam
  Date of Publication:1853
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 3/Page 2
 3. 10300031270
  Author(s):van Biervliet, F.
  Title:Iets in 't algemeen over den cholera-morbus, of saemenspraek tusschen eenen doctoor en eenen borger, waerin beknopt en leerzaem gehandeld word over den oorsprong, snellen voortgang en besmettelijken aerd met de voornaemste oorzaeken van de besmetting dezen ziekte; haere vergelijking met andere kwaedaerdige ziekten; alsmede de schaedelijke vooroordelen 't haeren opzigte, gevolgd van eene beschrijving der behoed- en geneesmiddels tegen dezelve, enz.
  Subject(s):Cholera (Asiatic)
  Pagination:2. ed.
  Place of Publication:Rousselaere
  Date of Publication:1832
  Size:12°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 3/Page 3
 4. 10300031280
  Title:Bijdrage tot de meer algemeene en noodzakelijke kennis der cholera, derzelver voorbehoeding en genceswijze.
  Subject(s):Cholera (Asiatic)
  Place of Publication:Rotterdam
  Date of Publication:1831
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 3/Page 3
 5. 10300031360
  Author(s):de Block, J.-G.
  Title:Over de cholera morbus.
  Subject(s):Cholera (Asiatic)
  Place of Publication:Gent
  Date of Publication:1849
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 3/Page 3
 6. 10300031370
  Author(s):Blume, C. L.
  Title:Over de asiatische cholera, uit eigene waarnemingen en echte stukken.
  Subject(s):Cholera (Asiatic)
  Place of Publication:Amsterdam
  Date of Publication:1831
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 3/Page 3
 7. 10300041120
  Author(s):van der Breggen, F.
  Title:Bijdragen tot bevordering van de kennis aangaande den aart, de verschijnsen, de voorkoming en de behandeling van de westelijk gedeelte van Europa bedreigende cholera.
  Subject(s):Cholera (Asiatic)
  Place of Publication:Amsterdam
  Date of Publication:1831
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 3/Page 4
 8. 10300041250
  Author(s):Buchner, F. W.
  Title:Wenken en raadgevingen betreffende den aziatischen braakloop, aan zijne stadgenooten.
  Subject(s):Cholera (Asiatic)
  Place of Publication:Gouda
  Date of Publication:[n. d.]
  Size:12°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 3/Page 4
 9. 10300061260
  Author(s):Ennemoser, J.
  Title:De aziatische cholera. hare kenteekenen, beloop, oorzaken, voorbehoeding en behandeling. Naar het hoogduitsch.
  Subject(s):Cholera (Asiatic)
  Place of Publication:Utrecht en Amsterdam
  Date of Publication:1848
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 3/Page 6
 10. 10300091050
  Author(s):Huber, S.
  Title:De evangelische bediening onder den verschrikkingen der cholera, verheerlijkt; gedurende de cholera, in augustus 1830 ... medegedeeld door G. H. van Senden.
  Subject(s):Cholera (Asiatic)
  Place of Publication:Groningen
  Date of Publication:1831
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 3/Page 9
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last