NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 36|
documents selected.
 1. 50200241600
  Author(s):Abdon, N. O.
  Title:*Om kreatinfosforsyrans och adenosintrifosforsyrans betydelse för de parasympaticomimetiska farmakas verkan.
  Subject(s):Adenylpyrophosphatase
  Place of Publication:Lund
  Date of Publication:1942
  Pagination:116 p.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 5/Volume 2/Page 24
 2. 50200691390
  Author(s):Lichtenstein, A.
  Title:*Hämatologiska studier å för tidigt födda barn under de forsta levnadsåren med särskild hänsyn till anamiska tillstånd.
  Subject(s):Anemia in infant and child
  Place of Publication:Stockholm
  Date of Publication:1917
  Pagination:292 p.
  Note(s):[diss. Karolinska inst.]
  Language:Swedish
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 5/Volume 2/Page 69
 3. 50200881610
  Author(s):Lundman, B. J.
  Title:*Dala-allmogens antropologi.
  Subject(s):Anthropology
  Place of Publication:Uppsala
  Date of Publication:1945
  Pagination:208 p.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 5/Volume 2/Page 88
 4. 50201121480
  Author(s):Näslund, C. A.
  Title:*Bidrag till kännedomen om arsenikvätets toxikologi.
  Subject(s):Arsenicals toxicity
  Place of Publication:Lund
  Date of Publication:1919
  Pagination:123 p.
  Note(s):[diss. Uppsala]
  Language:Swedish
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 5/Volume 2/Page 112
 5. 50201571310
  Author(s):Pallin, G.
  Title:*Cancer i ductus hepatico-choledochus och dess kirurgiska behandling.
  Subject(s):Bile Duct, Common neoplasms
  Place of Publication:Lund
  Date of Publication:1919
  Pagination:142 p.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 5/Volume 2/Page 157
 6. 50201591490
  Author(s):Berner, E.
  Title:*Postoperativa gallfistlar, deras klinik och behandling.
  Subject(s):Biliary Tract fistula
  Place of Publication:Uppsala
  Date of Publication:1934
  Pagination:153 p.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 5/Volume 2/Page 159
 7. 50201871020
  Author(s):Engströmer, T.
  Title:*Inbjudningsskrift till åhörande av de offentliga föreläsningar, med vilka Professorn i hygien och bakteriologi John Libert Reenstierna ... tillträda sina ämbeten.
  Subject(s):Biographies Reenstierna , John Libert
  Place of Publication:Uppsala
  Date of Publication:1933
  Language:Swedish
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 5/Volume 2/Page 187
 8. 50202151590
  Author(s):Mossberg, H.
  Title:*Thrombocytopenia following local radiotherapy.
  Subject(s):Blood Platelets effect of radiations on
  Place of Publication:Stockholm
  Date of Publication:1947
  Pagination:146 p.
  Note(s):(Forms Suppl. 67, Acta radiol., Stockh.)
  Language:Swedish
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 5/Volume 2/Page 215
 9. 50202191620
  Author(s):Wolff, E.
  Title:*Om förekomsten av albumosliknande substanser i blodet under fysiologiska och patologiska forhallanden.
  Subject(s):Blood Proteins
  Place of Publication:Lund
  Date of Publication:1920
  Pagination:230 p.
  Note(s):(Bibliogr.: p.220–30)
  Language:Swedish
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 5/Volume 2/Page 219
 10. 50202951220
  Author(s):Bergenklint, P. G.
  Title:*Haemorrhagiae cerebri; expositio brevis.
  Subject(s):Cerebral Hemorrhage
  Place of Publication:Lund
  Date of Publication:1842
  Pagination:22p.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 5/Volume 2/Page 295
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · next · last