NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-7 of about 7|
documents selected.
 1. 30701571340
  Author(s):Kharechko, I. G.
  Title:Diagnostika vnutrennikh bolĭezneĭ. [Diagnosis of internal diseases.]
  Pagination:ii, 82 pp., 1 l.
  Place of Publication:Poltava
  Publisher:L. Frishberg
  Date of Publication:1905
  Size:8°.
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 3/Volume 7/Page 157
 2. 30701581140
  Author(s):Khmĭelevski, I. K.
  Title:K lĭecheniyu sifilitecheskikh porazheniy spinnovo mozga na Odesskom Kuyalnitskom limanĭe. [Treatment of syphilis of the cord at the Odessa mud baths.]
  Pagination:18 pp.
  Place of Publication:Odessa
  Publisher:N. Khrisogelos
  Date of Publication:1901
  Size:8°.
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 3/Volume 7/Page 158
 3. 30701581150
  Author(s):Khmĭelevski, I. K.
  Title:Khronicheskiye revmatizmî revmatoïdîsustavov i mîshts; lĭecheniye ikh na odesskom kuyalnitskom limanĭe. [Chronic rheumatism and rheumatoid arthritis of joints and muscles; their treatment at the Odessa Kuyalnitski muds.]
  Pagination:2. ed., 61 pp.
  Place of Publication:Odessa
  Publisher:tip. “Odessk. Nov.”
  Date of Publication:1910
  Size:8°.
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 3/Volume 7/Page 158
 4. 30703111110
  Author(s):Korman, I. Ye
  Title:Hemangiomî; literaturnîy ocherk ucheniya o hemangiomakh i sobstvennîya patologo-anatomicheskiya izslĭedovaniya. [Hemangiomata; a literary review and personal pathologo-anatomical investigations.]
  Pagination:xxiii, 938 pp., 10 pl.
  Place of Publication:Odessa
  Date of Publication:1913
  Size:8°.
  Note(s):Forms pt. 6 of Zapiski Imp. Novoross. Univ. Med. Fak., Odessa, 1913.
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 3/Volume 7/Page 311
 5. 30703211040
  Author(s):Krantsfeld, M. I.
  Title:Ob organizatsii borbî s tuberkuloyozom, kak s obshtshestvennîm bĭedstviyem v gorodakh. [Organization of the struggle with tuberculosis as a public evil in the cities.]
  Pagination:20 pp.
  Place of Publication:Odessa
  Publisher:T. Ya. Kuman
  Date of Publication:1911
  Size:8°.
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 3/Volume 7/Page 321
 6. 30709451070
  Author(s):Maltseff, Aleksandr Felikissimovich, [1855– ]
  Title:Uchebnik psikhiatrii dlya feldsherov, feldsherits i uchashtshikhsya v feldsherskikh shkolakh. [Manual of psychiatrics for male and female feldshers and students.]
  Pagination:1 p. l., iv, 259 pp.
  Place of Publication:Poltava
  Publisher:I. Frishberg & S. Zorokhovich
  Date of Publication:1905
  Size:8°.
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 3/Volume 7/Page 945
 7. 30711121090
  Author(s):Medvĭedeff, Anatoli Konstantinovich, [1863– ]
  Title:Fiziologicheskaya khimiya s dopolneniyem rukovodstva dlya prakticheskikh rabot po kachestven, i kolichestvennomu analizu mochi. [Physiological chemistry, with manual for practical work in qualitative and quantitative urinalysis.]
  Pagination:234, 1 l., xxxvii pp.
  Place of Publication:Odessa
  Publisher:S. G. Livshin
  Date of Publication:1908
  Size:8°.
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 3/Volume 7/Page 1112