NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 784|
documents selected.
 1. 30900511330
  Author(s):Ragoza, Nikolaĭ Ivanovich, [1883– ]
  Title:*Obizmĭeneniyakh krovi pri lentochnîkh glistakh (Bothriocephalus latus, Taenia solium et saginata). [Alterations in the blood in the presence of worms ...]
  Pagination:336 pp., 1 l.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1913
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 3/Volume 9/Page 51
 2. 30900551170
  Author(s):Rakhmanoff, Aleksandr Vasilyevich, [1878– ]
  Title:*O rasprostranenii toksinov po nervnoĭ sistemĭe; eksperimentalnoye izslĭvedovaniye. [Distribution of toxines along the nervous system; experimental investigation.]
  Pagination:160 pp., 2 l., 3 pl.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1910
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 3/Volume 9/Page 55
 3. 30900681140
  Author(s):Rauer, Aleksandr Eduardovich, [1871– ]
  Title:*K ucheniyu o vospalitelnîkh izmĭeneniyakh stĭenok cherveobraznavo otrostka; opît izucheniya patogeneza povtornîkh pripadkov appendistita. [Inflammatory alterations in the walls of the appendix; a study of the pathogenesis of repeated attacks of appendicitis.]
  Pagination:111 pp., 2 pl.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1911
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 3/Volume 9/Page 68
 4. 30901121050
  Author(s):Dobrovolski, V. M.
  Title:*O pishtshevîkh slĭedovîkh reflĭksakh. [Reflexes following food-ingestion.]
  Subject(s):Reflexes of deglutition
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1911
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 3/Volume 9/Page 112
 5. 30903221350
  Author(s):Rovinski, Maksimilian Ivanovich, [1877– ]
  Title:*K voprosu o vliyanii tireoïdektomii i kastratsii na gazovîy i azotistîy obmĭen veshtshesty u zhivotnîkh; eksperimentalnoye izslĭedovaniye. [Influence of thyreoidectomy and castration upon the gaseous and nitrogenous metabolism of substances in animals; experimental investigation.]
  Pagination:1 p. l., 162 pp., 1 l.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1913
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 3/Volume 9/Page 322
 6. 30903251170
  Author(s):Rozhanski, Nikolaĭ Apollinariyevich, [1884– ]
  Title:*Materialî k fiziologii sna. [Physiology of sleep.]
  Pagination:1 p. l., 94, viii pp.
  Place of Publication:Sanktpeterburg
  Date of Publication:1913
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 3/Volume 9/Page 325
 7. 30903251180
  Author(s):Rozhdestvenski, Sergĭeĭ Mikhaĭlovich, [1854– ]
  Title:*Ob ochishtshenii vodî dlya pitya kvastsami i sĭernokislîm glinozyomom. [Purification of water with alum and aluminum sulphate.]
  Pagination:72 pp., 1 l.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:I. N. Skorokhodoff
  Date of Publication:1889
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 3/Volume 9/Page 325
 8. 30903261030
  Author(s):Rubel, Arkadiy Nikolayevich, [1867– ]
  Title:*Kucheniyu o dĭeĭstvii Bier'ovskoĭ zastoĭnoĭ hiperemii na mĭestnîy tuberkulyoznîy protsess. [On the action of Bier's passive hyperaemia upon local tubercular processes.]
  Pagination:2 p. l., 226 pp.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:P. P. Soĭkin
  Date of Publication:1909
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 3/Volume 9/Page 326
 9. 30903261060
  Author(s):Rubel, Mikhaïl Nikolayevich, [1866– ]
  Title:*K kharakteristikĭe mikrobov nitrifikatsii biologicheskikh filtrov. [Characteristics of the microbes of nitrification of biological filters.]
  Pagination:1 p. l., 212 pp., 1 l., 1 pl.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1913
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 3/Volume 9/Page 326
 10. 30903271270
  Author(s):Ruchinski, Bruno Antoniy Pyotrovich, [1875– ]
  Title:*Ob izmĭeneniyakh v kolichestvĭe krovyanîkh plastinok v techenii vozvratnavo tifa. [Alterations in the quantity of blood plates in relapsing fever.]
  Pagination:1 p. l., 163 pp., 1 l.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:D. Dreĭden
  Date of Publication:1909
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 3/Volume 9/Page 327
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last