NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 14|
documents selected.
 1. 22100351340
  Author(s):Weis, Fr.
  Title:Bakterier og Serum.
  Pagination:32 pp.
  Place of Publication:København
  Publisher:Lybecker & Hirschsprung
  Date of Publication:1895
  Size:16°.
  Reference Note:See, also, Schmidt (Joh. & Weis (Fr.) Bakterierne; naturhistorisk grundlag, [etc.]. 8°. Kobenhavn, 1899–1900.
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 35
 2. 22100581240
  Author(s):Wessel, [Anton Christian] Carl [Emil], 1867–
  Title:Om Senetraktionernes Indvirkning paa Knoglevævet, deres Betydning under patologiske Forhold. [The effect of sinew tractions on the bone tissue, their significance in pathological relations.]
  Place of Publication:København
  Publisher:J. Gjellerup
  Date of Publication:1899
  Size:8°.
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 58
 3. 22100801340
  Title:Smaaskrifter fra “Det hvide Kors.” [Tracts from the “White Cross.”]
  Subject(s):White Cross
  Pagination:3 v.
  Place of Publication:Kjøbenhavn
  Date of Publication:1888
  Size:16°.
  Contents Note:contents. 1. Lægers Vidnesbyrd.2. “Det-hvide Kors,” af H. Westergaard.3. Hovedfordringerne i Kjønslivets Sundhedspleje hos unge Mænd, af J. G. Ditlevsen. [1. Physician's evidence. 2. The White Cross. 3. Principles of sex hygiene for young men.
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 80
 4. 22101061040
  Author(s):Wickersheimer, Charles-Adolphe-Ernest, [1880– ]
  Title:Hundegalskab og strandbade. Oversat af Helga Meisen.
  Pagination:39 pp.
  Place of Publication:København
  Publisher:V. Tryde
  Date of Publication:1913
  Size:12°.
  Reference Note:Med.-hist. smaaskr., No. 4.
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 106
 5. 22101241410
  Author(s):Wilkens, Claudius
  Title:Psykologi og logik, i grundtræk af Cl. Wilkens.
  Pagination:2 p. l., 156 pp.
  Place of Publication:[København]
  Publisher:J. Lund
  Date of Publication:1910
  Size:roy. 8°.
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 124
 6. 22101501020
  Author(s):Wimmer, August
  Title:Evolutiv Paranoia; Bidrag til Forrykthedslæren. [... Contribution on mental aberration.]
  Pagination:147 pp.
  Place of Publication:København
  Publisher:J. Lund
  Date of Publication:1902
  Size:8°.
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 150
 7. 22101501030
  Author(s):Wimmer, August
  Title:Degenererede børn; studier over sjælelige udartningstilstande i barnealderen. ... [Degenerate children; studies on conditions of mental degeneracy in the child age.]
  Pagination:4 p. l., 264 pp.
  Place of Publication:[København]
  Publisher:Gyldendalske boghandel
  Date of Publication:1909
  Size:8°.
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 150
 8. 22101721130
  Author(s):Bang, V.
  Title:Hexevæsen og Hexeforfølgelser især i Danmark. [Witchcraft and persecution of witches, especially in Denmark.]
  Subject(s):Witches and witchcraft
  Place of Publication:Kjøbenhavn
  Date of Publication:1896
  Size:8°.
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 172
 9. 22101721150
  Author(s):Kaarsberg, H. S.
  Title:Om Satanismen, Djævlebesættelse og Hexenvæsen set fra et lægevidenskabeligt Standpunkt. [Satanism, possession by devils, and bewitching viewed from a medico-scientific viewpoint.]
  Subject(s):Witches and witchcraft
  Place of Publication:Kjøbenhavn
  Date of Publication:1896
  Size:8°.
  Note(s):[Shelved in: Pam 3960 no.3]
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 172
 10. 22102081380
  Author(s):Meyer, L.
  Title:Kvindesygdomme; behandling med bade- og kurrejser. [Women's diseases; treatment by baths and journeys.]
  Subject(s):Women (Diseases of, Treatment of) by hydrotherapy and balneotherapy
  Place of Publication:København
  Date of Publication:1902
  Size:8°.
  Note(s):[Shelved in: Pam 3726 no. 7]
  [Shelved in: Pam 3726 no. 7]
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 208
previous · 1 · 2 · next