NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-3 of about 3|
documents selected.
 1. 22103021200
  Author(s):Kiparski, R. V.
  Title:Eksperimentalnîya dannîya k voprosu o vliyanii ostravo i khronicheskavo otravleniya alkoholem organizma na protsessî zazhivleniya kozhnîkh ran. [Experimental data on the influence of acute and chronic alcoholic poisoning of the organism upon processes of healing of skin wounds.]
  Subject(s):Wounds (Healing of)
  Journal Title Abbreviation:Bolnitsch. gaz. Botkina
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1898
  Pagination:ix, 792; 846.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 302
 2. 22103021340
  Author(s):Petroff, N. N.
  Title:Prichinî zazlivleniya ran. [Causes of the healing of wounds.]
  Subject(s):Wounds (Healing of)
  Journal Title Abbreviation:Russk. Vrach
  Place of Publication:S.-Peterb.
  Date of Publication:1908
  Pagination:vii, 1124–1127.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 302
 3. 22103021540
  Author(s):Weber, E.
  Title:Znacheniye leĭkotsitov pri zazhivlenii ranî i obrazovanii rubtsa. [Importance of leucocytes in the healing of wounds and formation of cicatrix.]
  Subject(s):Wounds (Healing of)
  Journal Title Abbreviation:Laitop. russk. chir.
  Place of Publication:S.-Peterb.
  Date of Publication:1898
  Pagination:iii, 379–410, 1 l., 1 pl.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 302