NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-8 of about 8|
documents selected.
 1. 22103361340
  Author(s):Wretlind, Erik Wilhelm, [1835–1905]
  Title:Läkarebok för alla. Hälso- och sjukvårdslära i populär form. [A medical book for all. Hygiene and care of the sick popularly presented.]
  Pagination:v. 1–4.
  Place of Publication:Stockholm
  Publisher:Hälsovännen
  Date of Publication:1893–6
  Size:8°.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 336
 2. 22103361350
  Author(s):Wretlind, Erik Wilhelm, [1835–1905]
  Title:Rusdrycksbruket från fysiologisk och biblisk synpunkt; populärt föredrag. [Drinking habit from a physiological and Biblical point of view; a popular discourse.]
  Pagination:28 pp.
  Place of Publication:Stockholm
  Publisher:Hälsovännen
  Date of Publication:1894
  Size:8°.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 336
 3. 22103361360
  Author(s):Wretlind, Erik Wilhelm, [1835–1905]
  Title:Hvaraf kommer dålig mage och huru botas den? [What are the causes of weak stomach and how may it be cured?]
  Pagination:1 p. l., 62 pp.
  Place of Publication:Stockholm
  Publisher:Hälsovännen
  Date of Publication:1894
  Size:12°.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 336
 4. 22103361370
  Author(s):Wretlind, Erik Wilhelm, [1835–1905]
  Title:Handbok för sjukskötsel i hemmet ...; med 97 teckningar och ett förord af Fröken Fanny von Otter. [Handbook for the care of the sick at home ...; with 97 designs and a preface by Miss Fanny von Otter.]
  Pagination:1 p. l., 152 pp.
  Place of Publication:Stockholm
  Publisher:Hälsovännen
  Date of Publication:1897
  Size:8°.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 336
 5. 22103361380
  Author(s):Wretlind, Erik Wilhelm, [1835–1905]
  Title:Kvinnans släktlif i normalt och sjuklight tillstånd. [Sexual life of women, normal and pathological.]
  Pagination:3. uppl. 1 p. l., 195 pp.
  Place of Publication:Stockholm
  Date of Publication:1897
  Size:8°.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 336
 6. 22103361390
  Author(s):Wretlind, Erik Wilhelm, [1835–1905]
  Title:Mannens släktlif i normalt och sjukligt tillstånd. [Sexual life of man, normal and pathological.]
  Pagination:6. uppl. 2 p. l., 224 pp., 3 l.
  Place of Publication:Stockholm
  Publisher:Hälsovännen
  Date of Publication:1898
  Size:8°.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 336
 7. 22103361400
  Author(s):Wretlind, Erik Wilhelm, [1835–1905]
  Title:Vår yttre människas vård eller hudens, hårets, skäggets, naglarnas och munnens vård uti friskt och sjukt tillstånd. [The care of our human exterior—skin, hair, beard, finger nails and mouth—in healthy and in diseased conditions.]
  Pagination:176 pp.
  Place of Publication:Stockholm
  Publisher:Hälsovännen
  Date of Publication:[1901]
  Size:8°.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 336
 8. 22103361410
  Author(s):Wretlind, Erik Wilhelm, [1835–1905]
  Title:Handledning uti hem-gymnastik för sjuka och friska. [Instruction in home gymnastics for the sick and the well.]
  Pagination:120 pp.
  Place of Publication:Stockholm
  Publisher:Ekman & Co.
  Date of Publication:[1901]
  Size:8°.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 336