NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-3 of about 3|
documents selected.
 1. 22102261270
  Title:Frågan (Till) om kvinnliga tjänsteläkare. [The question of women as service physicians.]
  Subject(s):Women in medicine and science
  Journal Title Abbreviation:Allm. sven. Läkartidn.
  Place of Publication:Stockholm
  Date of Publication:1906
  Pagination:iii, 769–775.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 226
 2. 22102261400
  Author(s):Holsti
  Rosqvist, Ina
  Title:Äro inskränkningar nödiga med afseende å kvinliga läkares rätt att idka läkarepraktik och bekläda läkaretjänster och i sådant fall hvilka? [Are limitations necessary in regard to the right of female physicians to practice medicine and perform the service of a physician, and what are they, if so?]
  Subject(s):Women in medicine and science
  Journal Title Abbreviation:Förh. v. Finska Läk.-Sällsk. 1899
  Place of Publication:Helsingfors
  Date of Publication:1900
  Pagination:14–47. [Discussion] 48–71.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 226
 3. 22102261950
  Author(s):Sandelin, Ellen
  Title:Om kvinnliga läkare och deras ställning i olika länder. [The woman physician and her position in different countries.]
  Subject(s):Women in medicine and science
  Journal Title Abbreviation:Hygiea
  Place of Publication:Stockholm
  Date of Publication:1901
  Pagination:n. f., i, 297–325.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 226