NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-8 of about 8|
documents selected.
 1. 22103761020
  Author(s):Yanitski, F[yodor] F[eodosyevich, [1852– ]
  Title:*Materialî dlya izslĭedovaniya dobrokachestvennosti rzhanoĭ muki po sposobu opredĭeleniya rastvorimîkh azotisîkh veshtshestv, v neĭ soderzhashtshikhsya. [Data on the examination of the good quality of rye flour, by determining the solubility of nitrogenous substances contained in it.]
  Pagination:57 pp.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1894
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 376
 2. 22103761050
  Author(s):Yankovski, Ivan Ivanovich, [1876– ]
  Title:*K voprosu o koloto-rĭezannîkh i ognestrĭelnîkh pronikayushtshikh povrezhdeniyakh bryushnoĭ polosti. [Stab and gunshot penetrating wounds of the abdominal cavity.] [Yuryev, Dorpat.]
  Pagination:247 pp.
  Place of Publication:Riga
  Publisher:[L. Grentztal]
  Date of Publication:1909
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 376
 3. 22103761070
  Author(s):Yanovich, N[ikolaĭ] M[ikhaĭlovich], [1867– ]
  Title:*O tyoplōōbmĭenĭe mezhdu hidro-elektricheskimi monopolyarnîmi vannami i tĭelom chelovĭeka. [Heat interchange between the hydroelectric monopolar baths and the human body.]
  Pagination:125 pp., 1 l., 3 tab.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:Y. Krovitski
  Date of Publication:1903
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 376
 4. 22103761080
  Author(s):Yanovski, A[nton] K[irillovich], [1865– ]
  Title:*K voprosu o vospalenii ven pod vliyaniyem gnoyerodnîkh bakteriy; eksperimentalnoye izslĭedovaniye. [Phlebitis under the influence of bacteria of suppuration; experimental investigation.]
  Pagination:112 pp., 1 l., 2 pl.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:M. Akinfiyeff & I. Leontyeff
  Date of Publication:1904
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 376
 5. 22103761110
  Author(s):Yanson, E[rnest] K[asparovich], [1880– ]
  Title:*O dĭeĭstvii antidifteriynoĭ sîvorotki na infektsionnîya zabolĭevaniya glaza; eksperimentalnoye izslĭedovaniye. [Action of antidiphtheritic serum on infectious diseases of the eyes; experimental investigation.]
  Pagination:161 pp.
  Place of Publication:Yuryev
  Publisher:K. Mattisen
  Date of Publication:1913
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 376
 6. 22103761190
  Author(s):Yarotski, A[leksandr] I[vanovich], [1866– ]
  Title:*Ob izmĭeneniyakh velichinî i stroyeniya klĭetok podzheludochnoĭ zhelyozî pri nĭekotorîkh vidakh golodaniya. [On alterations in size and structure of the cells of the pancreas in various forms of starvation.]
  Pagination:1 p. l., 78 pp.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1898
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 376
 7. 22103761200
  Author(s):Yarotski, G[avriil] S[tepanovich], [1861– ]
  Title:*Materialî k voprosu ob opredĭelenii stepeni zalezhalosti muki po kolichestvennomu izmĭeneniyu v nei sakharistîkh veshtshestv. [On the determination of the degree of moldiness of flour by the quantitative alteration in it of glucoses.]
  Pagination:120 pp., 1 l., 1 tab.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:V. P. Meshtsherski
  Date of Publication:1898
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 376
 8. 22103761300
  Author(s):Yartseff, A[ndreĭ] I[vanovich], [1869– ]
  Title:*K patologii i lĭecheniyu kist yaïchnika, oslozhnyayushtshikh beremennost. [Pathology and treatment of cysts of the ovary complicating pregnancy.]
  Pagination:152 pp., 1 l.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1905
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 376