NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-2 of about 2|
documents selected.
 1. 21600231360
  Author(s):Kleiweg de Zwaan
  Title:Over pokken.
  Subject(s):Small-pox
  Journal Title Abbreviation:Geneesk. Courant
  Place of Publication:Amst.
  Date of Publication:1906
  Pagination:lx, 33; 49.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 16/Page 23
 2. 21600231750
  Author(s):Smeets, C. H.
  Title:Verhandeling ter beantwoording der vrage: Daar het voor het algemeen van het grootst belang is, dat alle twijfeling ten aanzien van het vermogen der koepokken, om niet slechts voor een' geruimen tijd, maar op den duur tegen de kinderpokken te beveiligen, geheel en al ophoude, en het veelvuldig voorkomen van gemodificeerde of gewijzigde kinderpokken, bij vroeger gevaccineerden deze twijfeling bij niet weinigen, zelfs bij sommige voorstanders der koepokinenting, werkelijk doet ontstaan, zoo wordt gevraagd [etc.].
  Subject(s):Small-pox
  Journal Title Abbreviation:Natuurk. Verhandel. v. de Holland. Maatsch. d. Wetensch. te Haarlem
  Date of Publication:1834
  Pagination:xxi, 85–173.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 16/Page 23