NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-1 of about 1|
documents selected.
 1. 21501831220
  Title:Schakel der genees- en heelkunde, omvattende eene korte beschryving aangaande de kragt, en het vermogen der heilzame kruiden, zaaden, bloemen, basten, wortels, en bolgewassen; nevens uitmuntende voorschriften van allerhande zoort, zo enkele, als tezamen vermengde geneesmiddelen, die tot herstelling aan de ziektens in't byzonder zyn toegeëigent, waar aan volgt de Latynsche en Nederduitsche woordenschat, ten dienste van allen, die zig oeffenen in de practyk der genees- en heelkonst, tezamengesteld door Theodorus van Gulpen.
  Pagination:3 p. l., 189 pp.
  Place of Publication:Rotterdam
  Publisher:R. Blankhart
  Date of Publication:1751
  Size:16°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 15/Page 183