NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 17|
documents selected.
 1. 21306361010
  Author(s):Popoff, Ivan
  Title:Kratkiya svĭedĭeniya iz anatomii i fiziologii chelovĭeka. Uchebnik dlya srednikh uchebnîkh zavedeniy.
  Pagination:154 pp., 1 l.
  Place of Publication:Moskva
  Publisher:I. N. Kushnereff i Ko.
  Date of Publication:1897
  Size:8°.
  Note(s):[Brief notes from human anatomy and physiology. Manual for middle educational institutions]
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 636
 2. 21306361020
  Author(s):Popoff, Ivan Mitrofanovich, [1856– ]
  Title:*K voprosu o pervichnom tuberkulyozĭe rodovîkh puteĭ (eksperimentalnoye izslĭedovaniye.)
  Pagination:95 pp.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1898
  Size:8°.
  Note(s):[On primary tuberculosis of the genitals (experimental research)]
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 636
 3. 21306361030
  Author(s):Popoff, Iv[an Pavlovich], [1857– ]
  Title:Russkaya narodnaya veterinariya; opît izslĭedovaniya suyevĭeriy, koldovstva, znakharstva, konovalstva i prochikh usloviy v narodnom skotovrachevanii.
  Pagination:47 pp.
  Place of Publication:Kazan
  Publisher:B. L. Dombrovski
  Date of Publication:1901
  Size:8°.
  Note(s):[Russian popular veterinary medicine; investigation of the superstitions, witchcraft, and other conditions in popular veterinary medicine]
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 636
 4. 21306361040
  Author(s):Popoff, I[van] V[asilyevich], [1855– ]
  Reference Note:See Osipoff (E[vgraf] A[leksĭeyevich]), Popoff (I. V.) & Kurkin (P. I.) Russkaya zemskaya meditsina [etc.]. 8°. Moskva, 1899.
  Osipoff (E[vgraf] A[leksĭeyevich]), Popoff (I. V.) & Kurkin (P. I.) Russkaya zemskaya meditsina [etc.]. La médecine de zemstwo en Russie [etc.]. 8°. Moscou, 1900.
  Also, Editor of: Jurnal Obshtshestva Russkikh Vracheĭ v pamyat N. I. Pirogova, Moskva, 1900–8.
  Language:Russian
  Type of Resource:Note
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 636
 5. 21306361050
  Author(s):Popoff, I[van] Ye[rmilovich], [1853– ]
  Title:*Ob izmĭeneniyakh v sĭetchatoĭ obolochkĭe glaza pod vliyaniyem khronicheskavo otravleniya nikotinom; eksperimentalnoye izslĭedovaniye.
  Pagination:70 pp., 1 pl.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:V. P. Meshtsherski
  Date of Publication:1897
  Size:8°.
  Note(s):[On alterations in the retina of the eye under the influence of chronic poisoning by nicotine; experimental research]
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 636
 6. 21306361060
  Author(s):Popoff, L[yov] V[asilyevich], [1845–1906]
  Title:Klinicheskiya lektsii.
  Pagination:Pts. 1 & 2. vii, 117 pp.; 3 p. l., 156 pp.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1895–6
  Size:8°.
  Contents Note:contents. Pt. 1. Nedostatochnost polulunnîkh klapanov aortî; bolĭezn Basedow'a; pristupî grudnoĭ zhabî. [Insufficiency of semilunar valves of aorta; Basedow's disease; angina pectoris.]Pt. 2. Vstupitelnaya lektsiya; vvedeniye v kurs kliniki vnutrennikh bolĭezneĭ; otnositelnaya nedostatochnost tryokhstvorchatoĭ zaslonki; o razlichnom pulsĭe v luchevîkh arteriyakh (pulsus differens), kak simptom suzheniya lĭevavo venoznavo ustya; hipertroficheskiy tsirroz pecheni s khronicheskoyu zheltukhoĭ; pseĭdoleĭkemiya. [Introductory lecture; introductory to the clinical course of internal diseases: relative insufficiency of the tricuspid valves; on the varying pulse of the radial artery as a symptom of stenosis of the left auriculo-ventricular orifice; hypertrophic cirrhosis of the liver with chronic jaundice; pseudoleukæmia.]
  Note(s):[Clinical lectures]
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 636
 7. 21306361070
  Author(s):Popoff, L[yov] V[asilyevich], [1845–1906]
  Title:[Autobiography.]
  Pagination:16 pp., port.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:[1900]
  Size:8°.
  Bound Note:Bound with: Med. j. Oksa, S.-Peterb., 1900, iii.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 636
 8. 21306361080
  Author(s):Popoff, L[yov] V[asilyevich], [1845–1906]
  Title:Nedostatochnost polulunnîkh klapanov aortî i dvustvorchatavo klapana.
  Pagination:23 pp.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1902
  Size:8°.
  Note(s):[Insufficiency of the semilunar valves of the aorta and bicuspid valve]
  Bound Note:Bound with: Med. j. Oksa, S.-Peterb., 1901, iv.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 636
 9. 21306361090
  Author(s):Popoff, L[yov] V[asilyevich], [1845–1906]
  Title:Ob otnositelnoĭ vremennoĭ nedostatochnosti polulunnîkh klapanov aortî. (Insufficientia vv. semilun. aortæ relativa temporaria).
  Pagination:40 pp.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1902
  Size:8°.
  Reprint Note:Repr. from: Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1902, i.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 636
 10. 21306361100
  Author(s):Popoff, L[yov] V[asilyevich], [1845–1906]
  Title:O serdechnom udushye (asthma cardiale) i srodnîkh s nim bolĭeznennîkh pripadkakh.
  Pagination:90 pp.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:M. M. Stasyulevich
  Date of Publication:1902
  Size:8°.
  Note(s):[... and related diseases]
  Reprint Note:Repr. from: Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1902, xiii.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 636
previous · 1 · 2 · next