NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-7 of about 7|
documents selected.
 1. 21301631020
  Author(s):Lyakhovetski, M. I.
  Title:O fagotsitarnîkh yavleniyakh i svyazi ikh s immunitetom.
  Subject(s):Phagocytosis and phagocytes
  Journal Title Abbreviation:Protok. Omsk. med. Obsh.
  Date of Publication:1894–5
  Pagination:xii, 203–214.
  Note(s):[On phagocytic phenomena in connection with immunity]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 163
 2. 21301631260
  Author(s):Nechayeff, P.
  Title:Fagotsitizm po otnosheniyu k zarazheniyu patogennîmi mikrōōrganizmami.
  Subject(s):Phagocytosis and phagocytes
  Journal Title Abbreviation:Med. Obozr.
  Place of Publication:Mosk.
  Date of Publication:1890
  Pagination:xxxiii, 976–982.
  Note(s):[Phagocytosis with respect to pathogenic microorganisms]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 163
 3. 21301631290
  Author(s):Nedrigaĭloff, V. I.
  Title:O fagotsitozĭe.
  Subject(s):Phagocytosis and phagocytes
  Journal Title Abbreviation:Voyenno-med. J.
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1905
  Pagination:i, med.-spec. pt., 1–5.
  Note(s):[Phagocytosis]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 163
 4. 21301631460
  Author(s):Podvîsotski, V. V.
  Title:Novĭeĭshaya neūdachnaya popîtka podorvat znacheniye fagotsitoza dlya ucheniya ob immunitetĭe.
  Subject(s):Phagocytosis and phagocytes
  Journal Title Abbreviation:Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol.
  Place of Publication:S.-Peterb.
  Date of Publication:1899
  Pagination:viii, 257–259.
  Note(s):[Latest unsuccessful attempt of denying the value of phagocytosis in the study of immunity]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 163
 5. 21301631630
  Author(s):Savchenko, I. G.
  Title:K voprosu o roli immunizinov (filotsitaz) v yavlenii fagotsitoza.
  Subject(s):Phagocytosis and phagocytes
  Journal Title Abbreviation:Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol.
  Place of Publication:S.-Peterb.
  Date of Publication:1901
  Pagination:xi, 455–473.
  Note(s):[Sur le rôle des substances immunisantes dans le phénomène de la phagocytose. Extr., 499–501]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 163
 6. 21301631640
  Author(s):Savchenko, I. G.
  Title:K voprosu o nĭekotorîkh biologicheskikh osobennostyakh polinuklearnîkh i mononuklearnîkh leĭkotsitov.
  Subject(s):Phagocytosis and phagocytes
  Journal Title Abbreviation:Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol.
  Place of Publication:S.-Peterb.
  Date of Publication:1902
  Pagination:xiii, 410–428, 1 pl.
  Note(s):[Sur certaines différences biologiques entre les macro-et microphages. Extr., 432–434]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 163
 7. 21301631730
  Author(s):Shalin, N. O.
  Title:O fagozitozĭe pri kholernoĭ infektsii.
  Subject(s):Phagocytosis and phagocytes
  Journal Title Abbreviation:Russk. Med.
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1893
  Pagination:xviii, 132.
  Note(s):[Phagocytosis in cholera infection]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 13/Page 163