NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 150|
documents selected.
 1. 21100121440
  Author(s):Moldenhawer, J.
  Title:Fremstilling af Blindeforholdene i Danmark, støttet paa statistiske Data, samt Meddelelser om Blindeforholdene i andre Lande. Udgivet med Understøttelse af Ministeriet for Kirke-og Underviisningsvæsenet.
  Pagination:1 p. l., 78 pp., 1 l.
  Place of Publication:Kjøbenhavn
  Publisher:G. E. C. Gad
  Date of Publication:1879
  Size:8°.
  Note(s):[An account of the condition of the blind in Denmark, based on statistical data, together with communications on the condition of the blind in other countries. Published with the approbation of the Ministry of religion and education]
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 11/Page 12
 2. 21100161290
  Author(s):Møller, Arnold, [1869– ]
  Title:Menneskelegemet og dets Livsvirksomhed.
  Pagination:12 pp.
  Place of Publication:[Kjøbenhavn]
  Publisher:J. Erslev
  Date of Publication:1902
  Size:12°.
  Note(s):[The human organism and its vital activity]
  [Shelved in: Pam 3454 no. 10]
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 11/Page 16
 3. 21100161300
  Author(s):Møller, Arnold, [1869– ]
  Title:Sundhed og Livsnydelse.
  Pagination:135 pp.
  Place of Publication:Kjøbenhavn
  Publisher:Gyldendalske Boghandel
  Date of Publication:1903
  Size:8°.
  Note(s):[Health and the enjoyment of life]
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 11/Page 16
 4. 21100161310
  Author(s):Møller, H. J.
  Title:Kort over Danmarks Apotheker. Sammenstillet og udgivet.
  Pagination:15 pp., 1 map.
  Place of Publication:Kjøbenhavn
  Publisher:A. Rosenberg
  Date of Publication:1896
  Size:8°.
  Note(s):[Apothecaries of Denmark. Compiled and published]
  Reference Note:See, also, Gram ([Hans] Christian [Joachim]), Möller (H. J.), Steenbuch (Ch.) Prøverne i Pharmacopœa Danica 1893. 8°. Kjøbenhavn, 1894.
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 11/Page 16
 5. 21100161330
  Author(s):Møller, Joh. [Christian], [1835–1902]
  Title:Den civile Medicinallovgivning i Køngeriget Danmark med nordlige Bilande og Kolonier, eller kronologisk Samling af dersteds gjældende Medicinalvæsenet vedkommende Love, Anordninger samt andre offentlige Aktstykker, med udførligt Sagregister. 1873–89.
  Pagination:2 v. xi, 521 pp.; 728 pp., 1 l.
  Place of Publication:Kjøbenhavn
  Publisher:F. H. Eibe
  Date of Publication:1882–95
  Size:12°.
  Note(s):[The civil medical legislation of the Kingdom of Denmark, with adjoining northern territories and colonies, or chronologic collection of the valid medical laws, regulations and other public acts, with a complete index]
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 11/Page 16
 6. 21100161340
  Author(s):Møller, Joh. [Christian], [1835–1902]
  Title:Det kongelige Sundhedskollegium Forhandlinger i Aarene 1881–2.
  Pagination:2 v.
  Place of Publication:Kjøbenhavn
  Date of Publication:1889–93
  Size:8°.
  Note(s):[Proceedings of the Royal Medical College for the years 1881–2]
  Author Note:For Biography, see Militærlægen, Kjøbenh., 1902, x, 3. Hft., (von H.).
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 11/Page 16
 7. 21100161350
  Author(s):Møller, Jørgen, [1868– ]
  Title:Undersøgelser over den komparative anatomi af larynxmuskulaturen hos pattedyrene med særligt henblik på mennesket.
  Pagination:3 p. l., 176 pp., 7 pl.
  Place of Publication:Kjøbenhavn
  Publisher:J. Frimodt
  Date of Publication:1901
  Size:4°.
  Note(s):[Researches on the comparative anatomy of the muscles of the larynx in the mammalia, particularly in man]
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 11/Page 16
 8. 21100221610
  Author(s):Thomsen, S.
  Title:Neurofibroma molluscum (von Recklinghausen).
  Subject(s):Molluscum fibrosum
  Journal Title Abbreviation:Hosp.-Tid.
  Place of Publication:Kjøbenh.
  Date of Publication:1898
  Pagination:4. R., vi, 289–291.
  Language:Danish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 11/Page 22
 9. 21100341060
  Author(s):Monrad, S[venn], [1867– ]
  Title:Kliniske studier over appendicitis høs børn.
  Pagination:vi, 192 pp.
  Place of Publication:København
  Publisher:Schubothe
  Date of Publication:1898
  Size:8°.
  Note(s):[Clinical studies on appendicitis in children]
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 11/Page 34
 10. 21100341070
  Author(s):Monrad, S[venn], [1867– ]
  Title:Pædiatriske forelæsninger og studier.
  Pagination:1. række. 131 pp.
  Place of Publication:København
  Publisher:Schubothe
  Date of Publication:1902
  Size:12°.
  Note(s):[Pediatric lectures and studies]
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 11/Page 34
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last