NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-2 of about 2|
documents selected.
 1. 21006071080
  Author(s):Abolenski, I.
  Title:Kurs hippologii ili ucheniya o lashadi dlya veterinarnofeldsherskikh shkol voyennavo vĭedomstva; s prilozheniyem k nemu opisaniya povalnîkh i zarazitelnîkh bolĭezneĭ drugikh domashnikh zhivotnîkh.
  Subject(s):Medicine (Veterinary, Military)
  Pagination:2. ed.
  Place of Publication:Odessa
  Date of Publication:1889
  Size:8°.
  Note(s):[Course of hippology, for schools for military feldshers; with appendix describing the epidemic and contagious diseases of other domestic animals]
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 607
 2. 21006071210
  Author(s):Russia.
  Title:Sbornik uzakoneniv i rasporyazheniy po voyenno-veterinarnoĭ chasti. Razsmotrĭen i odobren Voyenno-meditsinskim Uchonîm Komitetom. Sostavil A. M. Rudenko.
  Subject(s):Medicine (Veterinary, Military)
  Place of Publication:Odessa
  Date of Publication:1890
  Size:8°.
  Note(s):[Collection of laws and regulations on the veterinary part of the army. Examined and approved by the army medical learned committee. Compiled by ...]
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 607