NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-7 of about 7|
documents selected.
 1. 21007971220
  Author(s):Meyer, Leopold, [1852– ]
  Title:Det normale svangerskab, fødsel og barselseng. Forelæsninger holdte ved Københavns universitet i Forårs - Halvåret 1882.
  Pagination:2 p. l., 274, vi pp.
  Place of Publication:København
  Publisher:J. Salmonsen
  Date of Publication:1882
  Size:8°.
  Note(s):[Normal pregnancy, parturition and childbed]
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 797
 2. 21007971230
  Author(s):Meyer, Leopold, [1852– ]
  Title:Det normale svangerskab, fødsel og barselseng. Forelæsninger holdte ved Københavns universitet i Forårs-Halvåret 1882.
  Pagination:3. Udgave. vii (1 l.), 266 pp., 3 l.
  Place of Publication:København
  Publisher:Brødrene Salmonsen
  Date of Publication:1899
  Size:8°.
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 797
 3. 21007971260
  Author(s):Meyer, Leopold, [1852– ]
  Title:Om spæde børns ernæring og pleje.
  Pagination:40 pp.
  Place of Publication:Kjøbenhavn
  Publisher:D. C. Olsen & Co.
  Date of Publication:1888
  Size:8°.
  Note(s):[The nourishment and care of infants]
  Studentersamfundets Smaaskrifter, nos. 63–64
  [Shelved in: Pam 5268 no. 4]
  [Shelved in: Pam 5268 no. 4]
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 797
 4. 21007971270
  Author(s):Meyer, Leopold, [1852– ]
  Title:Menstruationsprocessen og dens sygelige Afvigelser. Forelæsninger holdte ved Københavns Universitet i efteraarshalvaaret 1889.
  Pagination:150 pp., 1 l.
  Place of Publication:København
  Publisher:[J. Salmonsen]
  Date of Publication:1890
  Size:8°.
  Note(s):[The menstrual functions and their pathological variations. Lecture delivered at the University of Copenhagen, second semester, 1889]
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 797
 5. 21007971290
  Author(s):Meyer, Leopold, [1852– ]
  Title:Den første Barnepleje populært fremstillet.
  Pagination:1 p. l., 111 pp.
  Place of Publication:København
  Publisher:P. G. Philipsen
  Date of Publication:1891
  Size:16°.
  Note(s):[First care of the infant, popularly presented]
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 797
 6. 21007971300
  Author(s):Meyer, Leopold, [1852– ]
  Title:Kvindesygdomme; behandling med badeog Kurrejser.
  Pagination:43 pp.
  Place of Publication:København
  Publisher:F. Bagge
  Date of Publication:1902
  Size:8°.
  Note(s):[Diseases of women; treatment by means of baths and travel]
  [Shelved in: Pam 3726 no. 7]
  [Shelved in: Pam 3726 no. 7]
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 797
 7. 21007971310
  Author(s):Meyer, Leopold, [1852– ]
  Howitz, F.
  Title:Lærebog i Gynækologi, fremstillet for Læger og medicinske Studerende.
  Pagination:4 p. l., 526 pp., 8 l., 49 pl.
  Place of Publication:Kjøbenhavn
  Publisher:Gyldendal
  Date of Publication:1897
  Size:8°.
  Note(s):[Manual of gynæcology, for physicians and medical students]
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 797