NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-4 of about 4|
documents selected.
 1. 21004711410
  Author(s):Denmark.
  Title:Den danske Medicinal-Lovgivning, eller Samling af de Forordninger, Placater, kongelige Rescripter og Resolutioner, Reglementer, Instruxes, Fundatser, Collegialbreve og andre offentlige Aktstykker, som vedkomme Læger, Apothekere og Gjordemødre i Danmark, ved C. P. N. Petersen.
  Subject(s):Denmark
  Medicine (Legislation relating to), by localities
  Pagination:3 pts. in 1 v.
  Place of Publication:Kjøbenhavn
  Date of Publication:1833–6
  Size:8°.
  Note(s):[Danish medical regulations, or collection of ordinances, rules, royal edicts and resolutions, regulations, instructions, charters, letters and other public acts applying to physicians, apothecaries, and midwives in Denmark]
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 471
 2. 21004711420
  Author(s):Denmark. Kongelige Sundheds-Kollegium.
  Title:Taxt hvorefter Apothekerne i Danmark skulle falholde de i samme anforte Medicamenter fra 1. Juli 1889.
  Subject(s):Denmark
  Medicine (Legislation relating to), by localities
  Place of Publication:Kjøbenhavn
  Date of Publication:1889
  Size:8°.
  Note(s):[Prices at which apothecaries in Denmark shall sell the remedies mentioned, from July 1, 1889]
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 471
 3. 21004711430
  Author(s):Uldall, F. A
  Title:Statistisk Fremstilling og critisk Sammenligning af tyve Staaters Medicinal-Forfatninger, med særligt Hensyn til den danske, samt Ideer til dennes Reform, et af det kongelige Sundhedscollegium kronet Priisskrift i 2 Dele.
  Subject(s):Denmark
  Medicine (Legislation relating to), by localities
  Place of Publication:Kjøbenhavn
  Date of Publication:1844
  Size:8°.
  Note(s):[Statistical collection and critical review of medical laws of twenty states, with special regard to the Danish laws, and suggestions for reform]
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 471
 4. 21004711440
  Author(s):Ringberg
  Title:Jus practicandi.
  Subject(s):Denmark
  Medicine (Legislation relating to), by localities
  Journal Title Abbreviation:Ugeskr. f. Læger
  Place of Publication:Kjøbenh.
  Date of Publication:1895
  Pagination:5. R., ii, 201; 256; 280; 298; 326; 348; 373; 423.
  Language:Danish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 471