NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 14|
documents selected.
 1. 20708521020
  Author(s):Imperatorskiy Yuryevskiy Universitet
  Title:[Imperial University of Yuryev (Dorpat).] Uchonîya zapiski.
  Pagination:v. 1–7, 1893–9.
  Place of Publication:Yuryev
  Publisher:K. Matisen
  Date of Publication:1893–9
  Size:8°.
  Note(s):[Acta et commentationes]
  Journal Note:Current.
  Language:Russian
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 7/Page 852
 2. 20708521030
  Author(s):Imperatorskiy Yuryevskiy Universitet
  Title:Lichnîy sostav ... [Personnel of the Imperial Yuryev University.] 1893–5.
  Place of Publication:Yuryev
  Date of Publication:[1893–5]
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 7/Page 852
 3. 20708521040
  Author(s):Imperatorskiy Yuryevskiy Universitet
  Title:Otchot o dĭeyatelnosti meditsinskoĭ kliniki. [Report of the medical clinic.] 1897
  Pagination:2. sem. 36 pp.
  Place of Publication:Yuryev
  Date of Publication:[1898]
  Size:8°.
  Bound Note:Bound with: Uchen. zapiski imp. Yuryev. univ., 1898, vi, no. 4.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 7/Page 852
 4. 20708521050
  Author(s):Imperatorskoye Chelovekolyubivoye Obshtshestvo
  Title:[Imperial Philanthropic Society.] Kamenets-Podolskaya Kommissiya. [Kamenets-Podolsk Commission.] Otchot ... za 1888 god.
  Pagination:26, xiv pp., 1 l.
  Place of Publication:Kamenets-Podolsk
  Date of Publication:1889
  Size:16°.
  Note(s):[Report for ...]
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 7/Page 852
 5. 20708521060
  Author(s):Imperatorskoye Chelovekolyubivoye Obshtshestvo
  Title:Otchot ... po Kamenets-Podolskoĭ bezplatnoĭ lĭechebnitsî i Baltskavo yeya otdĭeleniya za 1888 god.
  Pagination:39 pp.
  Place of Publication:Kamenets-Podolsk
  Date of Publication:1889
  Size:16°.
  Note(s):[Report of the free dispensary in Kamenets-Podolsk and its branch in Balta]
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 7/Page 852
 6. 20708521070
  Author(s):Imperatorskoye Chelovekolyubivoye Obshtshestvo
  Title:Otchot ... po ospoprivivatelnomu institutu.
  Pagination:22 pp.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:S. Muller & I. Bogelman
  Date of Publication:1889
  Size:12°.
  Note(s):[Report of the Vaccination Institute]
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 7/Page 852
 7. 20708521090
  Author(s):Imperatorskoye Kavkazskoye Meditsinskoye Obshtshestvo
  Title:Protokolî zasĭedaniy.
  Pagination:v. 6–10, 1869–70 to 1873–4; v. 11, 1874–5, Nos. 1–18, 20–22; v. 12, 1875–6; v. 13, 1876–7, Nos. 1–4, annual; v. 14, 1877–8, Nos. 2–19; v. 15, 1878–9; Nos. 1, 3–6, 9–22; v. 16, 1879–80, Nos. 1–11, extra No. for May 31, 1879, annual, also suppl.; v. 17, 1880–81, Nos. 2–6, 11–16, 18, annual; v. 18, 1881–2, Nos. 1, 5–7, 9–11, 13–15, 17–22, also suppl.; v. 19, 1882–3, Nos. 1–19, 22–23; v. 20–24, 1883–4 to 1887–8; v. 25, 1888–9, Nos. 1–14, suppl. to No. 15, 16–20; v. 26, 1889–90; v. 27, 1890–91, Nos. 1–9, 11–19, 21; v. 28–29, 1891–2 to 1892–3; v. 30, 1893–4, Nos. 1, 2, 4–19, 21–24; v. 31–33, 1894–5 to 1896–7; v. 34, 1897–8, Nos. 3–19; v. 35, 1898–9, Nos. 1–15, 18–19; v. 36, 1899–1900, Nos. 3–11, 15–21 (No. 16 imperfect); v. 37, 1900–1901; v. 38, 1901–2, Nos. 1–3.
  Place of Publication:Tiflis
  Date of Publication:1869–1901
  Size:8°.
  Note(s):[Proceedings of the meetings]
  Journal Note:Current.
  Language:Russian
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 7/Page 852
 8. 20708521100
  Author(s):Imperatorskoye Kavkazskoye Meditsinskoye Obshtshestvo
  Title:Doklad kommissii ... dlya obsuzhdeniya sōōbrazheniy kommissii pri meditsinskom sovĭetĭe po voprosu ob otvĭetstvennosti vracheĭ za neyavku po priglasheniyu k bolnomu. Sostavil S. F. Stsepura.
  Pagination:30 pp.
  Place of Publication:Tiflis
  Publisher:Melikoff & Co.
  Date of Publication:1875
  Size:8°.
  Note(s):[Report of the commission for the consideration of recommendations to the commission of the medical council with regard to the physician's responsibility for not responding to the call of a patient. Report prepared by S. F. Stsepura]
  Bound Note:Bound with: Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1875–6, xii.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 7/Page 852
 9. 20708521110
  Author(s):Imperatorskoye Kavkazskoye Meditsinskoye Obshtshestvo
  Title:Doklad kommissii po peresmotru ustava lĭechebnitsî dlya prikhodyashtshikh, uchrezhdyonnoĭ tiflisskimi grazhdanami v pamyat 4 aprĭelya, 1866 goda
  Pagination:11 pp.
  Place of Publication:Tiflis
  Publisher:I. Pitoyeff
  Date of Publication:[1882]
  Size:8°.
  Note(s):[Report of the committee appointed to examine the regulations of the dispensary, founded by citizens of Tiflis in memory of the 4th of April, 1866]
  Bound Note:Bound with: Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1881–2, xviii.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 7/Page 852
 10. 20708521120
  Author(s):Imperatorskoye Kavkazskoye Meditsinskoye Obshtshestvo
  Title:Pervoye prodolzhenïe sistematicheskavo kataloga biblioteki.
  Pagination:iv, 112 pp.
  Place of Publication:Tiflis
  Date of Publication:1888
  Size:8°.
  Note(s):[First continuation of the systematic catalogue of the library]
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 7/Page 852
previous · 1 · 2 · next