NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-9 of about 9|
documents selected.
 1. 20703891210
  Author(s):Pushkina, Evgeniya L.
  Title:Meditsinskiy otchot po Peterburgskim gorodskim rodilnîm priyutam za 1899 god.
  Subject(s):Saint petersburg
  Hospitals (Gynæcologic and obstetric), by localities
  Journal Title Abbreviation:Vrach
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1900
  Pagination:xxi, 906; 937; 968; 992.
  Note(s):[Medical report of the Saint Petersburg lying-in asylums during 1899]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 7/Page 389
 2. 20703891220
  Author(s):Yagodin, A. I.
  Title:*Mediko-statisticheskiy otchot po ginekologicheskomu otdĭeleniyu akusherskoĭ akademicheskoĭ kliniki bolnitsî Baroneta Villie, za period s 1884–5 po 1890–91 akad. g.
  Subject(s):Saint petersburg
  Bolnitsa Baroneta Villie
  Hospitals (Gynæcologic and obstetric), by localities
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1892
  Size:8°.
  Note(s):[Medico-statistical report of the gynæcological ward of the obstetrical academical clinic of the Hospital of Baronet Villie [Sir James Wylie], for 1884–5 to 1890–91]
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 7/Page 389
 3. 20703891230
  Author(s):Chapin, D. S.
  Title:*Meditsinskiy otchot akusherskavo otdĭeleniya Imperatorskavo klinicheskavo povivalnavo instituta, za chetîryokhlĭetniy period yevo dĭeyatelnosti (s 1 sent. 1893 g. po 23 apr. 1897 g.)
  Subject(s):Saint petersburg
  Imperatorskiy Klinicheskiy Povivallnîy Institut
  Hospitals (Gynæcologic and obstetric), by localities
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1898
  Size:8°.
  Note(s):[Medical report of the obstetrical division of the Imperial Clinical Lying-in Institute, for four years]
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 7/Page 389
 4. 20703891240
  Author(s):Kannegiser, N. S.
  Title:*Meditsinskiy otchot ginekologicheskavo otdĭeleniya Imperatorskavo klinicheskavo povivalnavo instituta, s osnovaniya yevo po 1 sentyabrya 1897 g.
  Subject(s):Saint petersburg
  Imperatorskiy Klinicheskiy Povivallnîy Institut
  Hospitals (Gynæcologic and obstetric), by localities
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1898
  Size:8°.
  Note(s):[Medical report of the gynæcological department of the Imperial Clinical Obstetric Institute, from its foundation to Sept. 1, 1897]
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 7/Page 389
 5. 20703891250
  Author(s):Viridarski, S. T.
  Title:*Meditsinskiy otchot akusherskavo otdĭeleniya Imperatorskavo klinicheskavo povivalnavo instituta za 10-ti lĭetniy period yevo dĭeyatelnosti (s 1-vo yanv. 1883 g. po 15-e apr. 1893 g.).
  Subject(s):Saint petersburg
  Imperatorskiy Klinicheskiy Povivallnîy Institut
  Hospitals (Gynæcologic and obstetric), by localities
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1897
  Size:8°.
  Note(s):[Medical report of the obstetrical department of the Imperial Clinical Midwifery Institute, for ten years (Jan. 1, 1883, to April 15, 1893)]
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 7/Page 389
 6. 20703891260
  Author(s):Ott, D.
  Title:K postroĭkĭe novavo Imperatorskavo klinicheskavo povivalnavo instituta.
  Subject(s):Saint petersburg
  Imperatorskiy Klinicheskiy Povivallnîy Institut
  Hospitals (Gynæcologic and obstetric), by localities
  Journal Title Abbreviation:J. akush. i jensk boliez.
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1899
  Pagination:xiii, 1391–1403, 4 plans.
  Note(s):[New Imperial Clinical Lying-in Institute]
  Reference Note:Also, transl.: Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1900, xi, 809–820, 3 pl.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 7/Page 389
 7. 20703891270
  Title:Meditsinskiy otchot Mariinskavo rodovspomogatelnavo doma sostoyashtshavo pod vîsochaĭshim pokrovitelstvom Yeya Imperatorskavo Velichestva Gosudarîni Imperatritsì; s 30-vo aprĭelya 1870 g. po 1-e yanvarya 1891 g. Sostavil A. E. Shmidt.
  Subject(s):Saint petersburg
  Mariinskiy Rodovspomogatelnîy Dom
  Hospitals (Gynæcologic and obstetric), by localities
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1886–92
  Size:8°.
  Note(s):[Medical report of the Maria Lying-in Institute, from April 30, 1870, to January 1, 1891]
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 7/Page 389
 8. 20703891280
  Author(s):Fisher, A. R.
  Title:Otchot o dvizhenii redov v Pokrovskom rodilnom priyutĭe za 1884–5 g
  Subject(s):Saint petersburg
  Pokrovskiy Rodilníy Priyut
  Hospitals (Gynæcologic and obstetric), by localities
  Journal Title Abbreviation:Russk. Med.
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1885
  Pagination:x, 557; 574; 592; 606.
  Note(s):[Labor in the Pokrov Lying-in Asylum]
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 7/Page 389
 9. 20703891290
  Author(s):Bĭelyayeff, I.
  Title:*Etyud razbora sanitarnavo sostoyaniya Rodovspomogatelnavo zavedeniya. (Otchot za zimu 1882–3 g.)
  Subject(s):Saint petersburg
  Sanktpeterburgskoye Rodorspomogatelnoye Zavedenïe
  Hospitals (Gynæcologic and obstetric), by localities
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1885
  Size:8°.
  Note(s):[A study of the sanitary condition of the St. Petersburg Lying-in Institute. (Report for the winter 1882–3.)]
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 7/Page 389