NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 313|
documents selected.
 1. 20600221130
  Author(s):Akademija Umiejętności w Krakowie. [Academy of Sciences of Cracow.]
  Title:Sprawozdanie komisyi fizyjograficznéj, obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1872[–9; 1881–5; 1887–9; 1893] oraz materyjaly do fizyjografii Galicyi.
  Subject(s):Galicia, Austria
  Pagination:v. 7–14, 16–20, 22–23, 29.
  Place of Publication:Kraków
  Date of Publication:1873–94
  Size:8°.
  Note(s):[Report of the physiographic commission, including a review of the activity during the years ...; likewise data of the physiography of Galicia]
  Language:Polish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 6/Page 22
 2. 20600221140
  Author(s):Akademija Umiejętności w Krakowie. [Academy of Sciences of Cracow.]
  Title:Wydawnictwo komisyi fizyjografinej. Atlas geologiczny Galicyi.
  Subject(s):Galicia, Austria
  Pagination:2 pts.
  Place of Publication:Kraków
  Date of Publication:1887–8
  Size:8° & fol.
  Note(s):[Physiographic commission. Geological atlas of Galicia]
  Language:Polish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 6/Page 22
 3. 20600221150
  Author(s):Karlinski, F.
  Title:Wypadki spostrzeźeń meteorologicznych dokonanych w Galicyi i na Bukowinie w roku meteorologicznym 1871 zestawione w c. k. Obserwatorium astronomiczném krakowskiém.
  Subject(s):Galicia, Austria
  Journal Title Abbreviation:Sprawoz. Kom. fizyogr. c. k. Towarz. nauk. krakow.
  Place of Publication:Kraków
  Date of Publication:1872
  Pagination:vi, [3–119].
  Language:Polish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 6/Page 22
 4. 20600221160
  Author(s):Majer, J.
  Kopernicki, I.
  Title:Charakterystyka fizyçzna ludności galicyjskiéj. Seryja II.
  Subject(s):Galicia, Austria
  Journal Title Abbreviation:Zbiór wiad. do antrop. ... Akad. Umiej. w Kraków.
  Date of Publication:1885
  Pagination:ix, pt. 2, 1–92.
  Note(s):[Characteristic types of the Galician people. Second series]
  Language:Polish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 6/Page 22
 5. 20600221170
  Author(s):Merunowicz, J.
  Title:Pogląd na śmiertelnośé w Galicyi w pięciu latach t. j. od r. 1878 do 1882.
  Subject(s):Galicia, Austria
  Journal Title Abbreviation:Zdrowie
  Place of Publication:Warszawa
  Date of Publication:1885
  Pagination:i, 15–21, 1 map.
  Language:Polish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 6/Page 22
 6. 20600221190
  Author(s):Galicia. Viceroyalty.
  Title:Rozporządzenia weterynaryjno-policyjne.
  Pagination:40 pp.
  Place of Publication:Lemberg
  Date of Publication:[1898]
  Size:8°.
  Note(s):[Veterinary police regulations]
  Bound Note:Bound with: Przegl. wet., Lwów, 1898, xiii.
  Language:Polish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 6/Page 22
 7. 20600271330
  Author(s):Janowski, W.
  Title:O zmianach anatomicznych w pęcherzyku żółciowym pod wpły wiem kamieni.
  Subject(s):Gall-bladder (Diseases of)
  Journal Title Abbreviation:Gaz. lek.
  Place of Publication:Warszawa
  Date of Publication:1891
  Pagination:2. s., xi, 95; 128; 163; 182; 201.
  Note(s):[On anatomical changes of the gall-bladder in case of calculus]
  Language:Polish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 6/Page 27
 8. 20600311170
  Author(s):Bogdanik, J.
  Title:O operacyach na woreczku z̀ółciowym.
  Subject(s):Gall-bladder (Surgery of)
  Journal Title Abbreviation:Przegl. lek.
  Place of Publication:Kraków
  Date of Publication:1895
  Pagination:xxxv, 1; 19.
  Note(s):[Operation on the gall-bladder]
  Language:Polish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 6/Page 31
 9. 20600321070
  Author(s):Jawdyński, F.
  Title:Przyczynek do chirurgii dróg żółciowych; dziewięć przypadków operacyi na pęcherzyku źółciowym.
  Subject(s):Gall-bladder (Surgery of)
  Journal Title Abbreviation:Przegl. chir.
  Place of Publication:Warszawa
  Date of Publication:1893–4
  Pagination:i, 9–42.
  Note(s):[Contribution à la chirurgie des voies biliaries; neuf cas d'opérations sur la vésicule biliaire. Rés., pp. v – ix]
  Language:Polish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 6/Page 32
 10. 20600321580
  Author(s):Matlakowski, W.
  Title:Kilka myśli w przedmiocie chirurgii dróg źółciowych.
  Subject(s):Gall-bladder (Surgery of)
  Journal Title Abbreviation:Gaz. lek.
  Place of Publication:Warszawa
  Date of Publication:1891
  Pagination:2. s., xi, 481; 505.
  Note(s):[Surgery of the biliary passages]
  Language:Polish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 6/Page 32
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last