NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-5 of about 5|
documents selected.
 1. 20510711250
  Author(s):de Fremery, Nicolaus Cornelius, [1770–1844]
  Title:Waarneming van eene zeer aanmerkelijke ontaarding van het regter eijernest met vorming van verstof, haar, been, en tanden, bij cene vrouw van veertig jaren, welke lang in cenem onvruchtbaren echt gelcefd had.
  Pagination:22 pp., 2 pl.
  Place of Publication:[n. p.]
  Date of Publication:[n. d.]
  Size:4°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 5/Page 1071
 2. 20510711270
  Author(s):de Fremery, Petrus Joh. Isaäcus, [1797–1855]
  Title:Verslag van hetgeen binnen de stad Utrecht gadaan is voor de geneeskundige verzorging en verpleging van cholera zieken.
  Pagination:pp. 12–34.
  Place of Publication:Utrecht
  Date of Publication:[1832]
  Size:8°.
  Reprint Note:Repr. from: Arch. v. d. aziat. braakloop, Utrecht, 1832–3, 1. st.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 5/Page 1071
 3. 20510711280
  Author(s):de Fremery, Petrus Joh. Isaäcus, [1797–1855]
  Title:Bijvoegselen behoorende tot het verslag omtrent de verpleging en verzorging van cholera zieken.
  Pagination:pp. 58–66.
  Place of Publication:Utrecht
  Date of Publication:[1833]
  Size:8°.
  Bound Note:Bound with de Fremery (Petrus Joh. Isaäcus) . Verslag van hetgeen binnen de stad Utrecht gadaan is voor de geneeskundige verzorging en verpleging van cholera zieken. pp. 12–34. 8°. [Utrecht, 1832.].
  Reprint Note:Repr. from: Arch. v. d. aziat. braakloop, Utrecht, 1832–3, pt. 2.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 5/Page 1071
 4. 20510711290
  Author(s):de Fremery, Petrus Joh. Isaäcus, [1797–1855]
  Title:Mededeelingen omtrent cenen menschelijken schedel, opgedolven in de nabijheid van Domburg, op het eĭland Walcheren in Zeeland.
  Pagination:pp. 257–269, 1 pl.
  Place of Publication:Amsterdam
  Publisher:C. G. van der Post
  Date of Publication:[1854]
  Size:8°.
  In Note:In: Versl. ... d. k. Akad. v. Wetensch. Afd. Natuurk.Amst.18542. d.
  Pamphlet Note:[P., v. 1614.]
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 5/Page 1071
 5. 20510711300
  Author(s):de Fremery, Petrus Joh. Isaäcus, [1797–1855]
  Title:Herinneringen aan het leven en de werkzaamheden van Jan Kops.
  Pagination:55 pp.
  Place of Publication:[n. p.]
  Date of Publication:[n. d.]
  Size:12°.
  Note(s):[Shelved in: B.116]
  Reference Note:Also, Editor of: Archief voor den asiatischen braakloop, en al wat daartoe beterkking heeft, in de stad en provincie Utrecht. 8°. Utrecht, 1832–3.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 5/Page 1071