NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 165|
documents selected.
 1. 20500081250
  Author(s):van Engelen, Jacobus Voegen
  Title:Genees-, natuur- en hmshoud-kundig kabinet, of uitgezogte verzemeling van de nieuwste en nuttigste verhandelingen, proeven en warrneemingen, uit de voornaamste buitenlandsche akademien en genootschappen, en de beroemste m- en uitlandsche schrijveren, ten nutte onzer landsgenooten bijeen vergaderd door eenige liefhebberen dezer weetenschapen, en uitgegeeven door ...
  Pagination:3 v.
  Place of Publication:Leyden
  Publisher:J. van Tiffelen
  Date of Publication:1779
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 5/Page 8
 2. 20500111160
  Author(s):Engeltrum, J. N.
  Title:Waarneming wegens eene ten tweeden male verrigte keizersnede aan eene en dezelfde vrouw.
  Pagination:23 pp., 1 pl.
  Place of Publication:Amsterdam
  Publisher:R. J. Berntroh
  Date of Publication:1828
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 5/Page 11
 3. 20500201090
  Author(s):Ennemoser, Joseph, [1787–1854]
  Title:De aziatische cholera, hare kenteekenen, beloop, oorzaken, voorbehoeding en behandeling. Eene handleiding voor niet-geneeskundigen deze ziekte te leeren kennen, te voorkmen en te genezen. Naar het Hoogduitsch.
  Pagination:viii, 48 pp.
  Place of Publication:Utrecht
  Publisher:C. van der Post, jr.
  Place of Publication:Amsterdam
  Publisher:C. G. van der Post
  Date of Publication:1848
  Size:12°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 5/Page 20
 4. 20500321110
  Author(s):Zeller, C. H.
  Title:Over menschelijke ziekten en hare goddelijke oogmerken. Uit het Duitsch door J. F. Beijen.
  Subject(s):Epidemics
  Place of Publication:'s Grarenhage
  Date of Publication:1892
  Size:16°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 5/Page 32
 5. 20500331120
  Author(s):Pijzel, E. D.
  Title:Naegeli's theorie omtrent den oorsprong van epidemische ziekten in verband met de eischen van onze tegenwoordige gezondheidsleer. Eene populaire beschouwing.
  Subject(s):Epidemics (Causes of)
  Place of Publication:Amsterdam
  Date of Publication:1878
  Size:8°.
  Note(s):[Shelved in: Pam 5383 no. 10]
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 5/Page 33
 6. 20500381280
  Title:Algemeen verslag en verantwoording van de provinciale commissie van onderstand voor de noodlijdenden, door de geheerscht hebbende ziekte in Vriesland, in de jaren 1826 en 1827.
  Subject(s):Netherlands
  Epidemics (History and statistics of), by localities
  Place of Publication:Amsterdam
  Date of Publication:[1828]
  Size:4°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 5/Page 38
 7. 20501261280
  Author(s):d' Escherny, David
  Title:Verhandeling van de oorzaken en toevallen van het graveel en den steen; als mede van uitstekende hulpmiddelen om die kwaal te geneezen. Waarby gevoegd zyn: brieven van verscheide persoonen, welke, door het gebruik dier hulpmiddelen, volkomen van dezelve kwaal verlost zyn. Uit het Engelsch vertaald door N. S.
  Pagination:206 pp., 1 l.
  Place of Publication:Amsteldam
  Publisher:M. Schalekamp
  Date of Publication:1774
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 5/Page 126
 8. 20501271100
  Author(s):Eschrict, D[aniel] F[rederik], [1798–1863]
  Title:Haandbog i Physiologien.
  Pagination:2 v. 2 p. l., iv, 5–413 pp.; xii, 581 pp.
  Place of Publication:Kjøbenhavn
  Publisher:C. A. Reitzel
  Date of Publication:1834–41
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 5/Page 127
 9. 20501401110
  Author(s):van Esveld, D. F.
  Title:Keuring van vee en vleesch.
  Pagination:36 pp.
  Place of Publication:Haarlem
  Publisher:F. Bohn
  Date of Publication:1895
  Size:8°.
  Reference Note:Forms no. 8, Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1895, ii, 201–236.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 5/Page 140
 10. 20501491070
  Author(s):Pierson, H.
  Title:De moraal in de geneeskunde. Antwoord aan den Dr. M. J. Godefroi te 's Hertogenbosch.
  Subject(s):Ethics (Medical)
  Place of Publication:'s Gravenhage
  Date of Publication:1880
  Size:8°.
  Note(s):[Shelved in: Pam 5202 no. 9]
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 5/Page 149
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last