NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-9 of about 9|
documents selected.
 1. 20305681080
  Title:Aanwijzing ter bewaring van de gezondheid, en ter voorbehoeding van de aansteking van den Asiatischen braakloop of cholera.
  Subject(s):Cholera (Popular manuals and instructions relating to)
  Place of Publication:Gravenhage
  Date of Publication:1831
  Size:12°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 568
 2. 20305681090
  Title:Anwijzing tot behoud der gezondheid, en voorbehoeding der besmetting, bij de verder doordringende cholera-epidemie. Uit het Hoogduitsch, naar de nieuwe vermeerderde uitgave.
  Subject(s):Cholera (Popular manuals and instructions relating to)
  Place of Publication:Amsterdam
  Date of Publication:1831
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 568
 3. 20305681110
  Title:Algemeen nuttige toelichting en raadgeving betreffende de cholera.
  Subject(s):Cholera (Popular manuals and instructions relating to)
  Place of Publication:Nijmegen
  Date of Publication:1832
  Size:12°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 568
 4. 20305681300
  Author(s):Bleeker, P.
  Title:De cholera. Wenken voor allen.
  Subject(s):Cholera (Popular manuals and instructions relating to)
  Pagination:2. druk.
  Place of Publication:'s Gravenhage
  Date of Publication:1866
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 568
 5. 20305681310
  Author(s):Bleeker, P.
  Title:De cholera. Wenken voor allen.
  Subject(s):Cholera (Popular manuals and instructions relating to)
  Pagination:5. druk.
  Place of Publication:'s Gravenhage
  Date of Publication:1866
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 568
 6. 20305681320
  Author(s):Bleeker, P.
  Title:De cholera. Wenken voor allen.
  Subject(s):Cholera (Popular manuals and instructions relating to)
  Pagination:7. druk.
  Place of Publication:'s Gravenhage
  Date of Publication:1866
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 568
 7. 20305681330
  Author(s):Bleeker, P.
  Title:De cholera. Wenken voor allen.
  Subject(s):Cholera (Popular manuals and instructions relating to)
  Pagination:8. druk.
  Place of Publication:'s Gravenhage
  Date of Publication:1866
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 568
 8. 20305681340
  Author(s):Bleeker, P.
  Title:De cholera. Wenken voor allen.
  Subject(s):Cholera (Popular manuals and instructions relating to)
  Pagination:9. druk.
  Place of Publication:'s Gravenhage
  Date of Publication:1866
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 568
 9. 20305681420
  Author(s):van der Breggen, F.
  Title:Wenken voor het niet-geneeskundig publiek, met opzigt tot de cholera. Benevens eene aanwijzing, wat hetzelve tot onderhouding der gezondheit, en tot vóórkoming dezer ziekte (wanneer zij zich vertoonen mogt) kan in het werk stellen.
  Subject(s):Cholera (Popular manuals and instructions relating to)
  Place of Publication:Amsterdam
  Date of Publication:1831
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 568