NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-3 of about 3|
documents selected.
 1. 20305091090
  Author(s):Huber, C. U. J.
  Title:Over de besmettelijkheid en de behandeling der cholera asiatica.
  Subject(s):Cholera
  Place of Publication:Groningen
  Date of Publication:1850
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 509
 2. 20305091180
  Author(s):Jenken, F.
  Title:Korte beschouwing der oorzaken en het wezen der cholera asiatica, benevens eene eenvoudige behandelingswize dier ziekte; zijnde een uittreksel uit twee Hoogduitsche verhanhelingen. Uit het Engelsch vertaald en vermeerderd met een beknopt verslag, wegens het nut der aanwending van bloedige koppen tegen die ziekte, door ...
  Subject(s):Cholera
  Place of Publication:Zierikzee
  Date of Publication:1832
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 509
 3. 20305091280
  Title:Korte beschrijving van den thans heerschenden asiatischen braakloop of cholera en deszelfs genezing.
  Subject(s):Cholera
  Place of Publication:Gravenhage
  Date of Publication:1831
  Size:12°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 509