NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-3 of about 3|
documents selected.
 1. 20302501030
  Author(s):Camper, P.
  Title:Lessen over de thans zweevende veesterfte, openlyk gehouden in het theatrum anatomicum te Groningen, den 10, 11, 13, en 14 van Sprokkelmaand, in den jaare 1769.
  Subject(s):Cattle (Diseases of)
  Place of Publication:Leeuwarden
  Date of Publication:1769
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 250
 2. 20302501190
  Title:Gedagten van de heeren professoren uytmakende de medicynsche faculteyt op de Academie van Utrecht over de ziekte onder het rund-vee thans woedende. Waar by nog gevoegd zyn eenige der observatien, uit welke de voornoemde gedagten zyn opgemaakt; op ordre van borgemeesteren en vroedschappen der stad Utrecht. Door derzelver gecommitterden met de nodige rapporten, resolutien en memorien hier toe behoorende in het ligt gegeven.
  Subject(s):Cattle (Diseases of)
  Place of Publication:Utrecht
  Date of Publication:1745
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 250
 3. 20302501320
  Author(s):Hoek, A.
  Title:Geneeswijze der longziekte bij rundvee.
  Subject(s):Cattle (Diseases of)
  Place of Publication:Gravenhage
  Date of Publication:1852
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 250