NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 264|
documents selected.
 1. 20300011020
  Author(s):v. C..
  Title:De cholera te Hamadan in Perzië in 1872.
  Pagination:11 pp.
  Place of Publication:Amsterdam
  Date of Publication:[1873]
  Size:8°.
  Note(s):[Shelved in: B.34]
  Reprint Note:Repr. from: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1873, ix, 1. Afd.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 1
 2. 20300041030
  Author(s):Cabrolius, Bartholomæus, [1529– ]
  Title:Het anatomiicke A. B. C. Dat is, een seer bondigh onderricht vande anatomie, alle de partijen des menschelijcken lichaems, met die ordre, diemen in het anatomiseren ghewoonlijck is te onderhouden, afbeeldende. Hier by zijn ghevoecht de osteologia, dat is, de beschrijvinge der beenderen, ende eenighe aenmerckinghen, beyde, de medicijns, ende de chirurgijns even nut zijnde. Ende verduyscht door Dr. Casparum Nollens.
  Pagination:67 ff.
  Place of Publication:Gravenhage
  Publisher:Weduwe H. J. van Wouw
  Date of Publication:1630
  Size:sm. 4°.
  Bound Note:Bound with: Fabritius ab A quapendente (Hieronymus). De chirurgicale operatien. sm. 4°. Gravenhage, 1630.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 4
 3. 20300041040
  Author(s):Cabrolius, Bartholomæus, [1529– ]
  Title:Ontleeding des menschelycken lichaems, eertijts in't Latijn beschreven. Nu verduijtscht en met bijvoechselen als oock figueren verrijckt door V. F. P[lempius].
  Pagination:6 p. l., 262 pp., 3 pl.
  Place of Publication:Amsterdam
  Publisher:H. Laurents
  Date of Publication:1633
  Size:fol.
  Note(s):Engraved title-page. A second title-page gives date: 1648.
  Bound Note:Another copy, bound with: de Valverde (J.) Anatomie, oft levende beelden [etc.]. fol. Antwerpen, 1568.
  Reference Note:See, also, Celeberrimorum anatomicorum Severini ... varia opuscula [etc.]. 4°. Francof., 1668.
  Collegium anatomicum. [etc.]. 4°. Honoviæ, 1654.
  Collegium anatomicum. [etc.]. 4°. Francofurti, 1668.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 4
 4. 20300061190
  Author(s):Bauwens, I.
  Title:Geschiedenis en beschrijving der lijkbehandeling en rouwplechtigheden bij de meeste volken.
  Subject(s):Cadaver (Care and disposal of)
  Place of Publication:Brussel
  Date of Publication:1888
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 6
 5. 20300061200
  Author(s):Bauwens, I.
  Title:Geschiedenis en beschrijving der lijkbehandeling en rouwplechtigheden bij de meeste volken.
  Additional Title:Lijkbegraving en lijkverbranding. v. 2. De lijkbehandeling bij de Christen volken
  Subject(s):Cadaver (Care and disposal of)
  Place of Publication:Brussel
  Date of Publication:1892
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 6
 6. 20300061260
  Author(s):Doijer, A.
  Title:Redevoering ter aanprijzing van het begraven der lijken buiten de steden.
  Subject(s):Cadaver (Care and disposal of)
  Place of Publication:Zwolle
  Date of Publication:1827
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 6
 7. 20300061430
  Author(s):Hobbel, J.
  Title:Behooren wij de lijken onzer afgestorvenen te begraven of te verbranden?
  Subject(s):Cadaver (Care and disposal of)
  Place of Publication:Amsterdam
  Date of Publication:[n. d.]
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 6
 8. 20300341350
  Title:Stiers wreetheydt gepleeght aen meester ende vrou, en wonderlijck bestiert tot verlossingh hunnes kindts, geschiet tot Sardam, 1647.
  Subject(s):Cæsarean section (Cattle-horn)
  Place of Publication:Amsterdam
  Date of Publication:1647
  Size:fol.
  Note(s):Three copper-plate engravings representing the attack by a bull upon a peasant and his pregnant wife. The woman has been tossed into the air, and the child has dropped from the ripped up abdomen to the ground. The parents died of their injuries, but the child survived. The third plate represents the dressing of their wounds.
  Reference Note:See, also, infra, Bartholinus (T.).
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 34
 9. 20300521410
  Author(s):Dusart, L.
  Title:Recherches expérimentales sur l'action physiologique et thérapeutique du phosphate de chaux.
  Additional Title:Proefondervindelijk onderzoek naar de physiologische en geneeskundige eigenschappen der lacto-phosphorzure kalk. Naar den tweeden druk uit het Duitsch vertaald door een geneesheer
  Subject(s):Calcium (Phosphates of)
  Place of Publication:Amsterdam
  Date of Publication:1877
  Size:12°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 52
 10. 20300741080
  Author(s):Magendie, F.
  Title:Recherches physiologiques et médicales sur les causes, les symptômes et le traitement de la gravelle.
  Additional Title:Physiologisch-geneeskundig onderzoek, aangaande de oorzaken, verschijnselen en genezing, van de graveel- en steenziekte. Uit het Fransch
  Subject(s):Calculus (Urinary)
  Place of Publication:Rotterdam
  Date of Publication:[n. d.]
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 74
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last