NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 132|
documents selected.
 1. 22100191270
  Title:Weekelyk discours over de pest, en alle pestilentiale ziekten.
  Pagination:Nos. 1–30, Nov. 17, 1721, to June 9, 1722. 240 pp.
  Place of Publication:Amsterdam
  Date of Publication:1721–2
  Size:sm. 4°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 19
 2. 21000021130
  Title:Maandblad tegen de vervalsching van levens-middelen en handelsartikelen.
  Pagination:v. 3–20, 1886–1904.
  Place of Publication:Amsterdam
  Size:fol.
  Note(s):Current
  Language:Dutch
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 2
 3. 21005241220
  Title:Nederlandsch militair geneeskundig Archief van de landmacht, zeemacht, het Oost- en West-Indisch leger.
  Subject(s):Medicine (Military, Periodicals and transactions of societies and congresses relating to)
  Pagination:v. 1–24, 1877–1900.
  Place of Publication:Utrecht
  Date of Publication:1877–87
  Place of Publication:Leiden
  Date of Publication:1888–1900
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 524
 4. 21006311070
  Title:Medisch weekblad voor Noord- en Zuid-Nederland, gewijd aan de practische genees-, heel- en verloskunde onder redactie van: A. Claus, D. de Buck [et al.].
  Pagination:v. 1–11, April 7, 1894–1905.
  Place of Publication:Amsterdam
  Size:4°.
  Note(s):Current
  Language:Dutch
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 631
 5. 21006311080
  Title:Medische Revue. Maandelijksch overzicht der binnen- en buiten-landsche literatuur voor den practiseerenden geneesheer. Uitgegeven door G. C. Nijhoff [et al.].
  Pagination:v. 1–5, April, 1901–5.
  Place of Publication:Haarlem
  Size:8°.
  Note(s):Current
  Language:Dutch
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 631
 6. 21008571070
  Title:Militair-geneeskundig tijdschrift. Uitgegeven door J. G. Fijan [et al.].
  Pagination:v. 1–9, 1897–1905.
  Place of Publication:Haarlem
  Size:8°.
  Note(s):[Quarterly]
  Current.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 857
 7. 21103571220
  Title:Natuur- en geneeskundig Archief voor Neêrlandsch Indië.
  Pagination:v. 1–4, 1844–7.
  Place of Publication:Batavia
  Size:8°.
  Note(s):[Quarterly]
  Ended. In no. 1 no editors named; no. 2, P. J. Godefroy, M. J. E. Muller, P. A. Fromm, and P. Bleeker became editors; no. 3, v. 2, Godefroy dropped; no. 4, v. 2, W. Bosch added; no. 2, v. 3, S. L. Heijman and J. Munnich added
  Language:Dutch
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 11/Page 357
 8. 21103571230
  Title:Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië.
  Pagination:v. 46–57, 1887–98.
  Place of Publication:Batavia
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 11/Page 357
 9. 21103571240
  Title:Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië.
  Additional Title:General index to v. 31–50
  Pagination:pp. 1–127.
  Place of Publication:Batavia
  Date of Publication:1891
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 11/Page 357
 10. 21103881420
  Title:Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, tevens organ der Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst. Festnommer.
  Pagination:v. 25–41, 1889–1905.
  Place of Publication:Amsterdam
  Size:8°.
  Note(s):Current.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 11/Page 388
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last