NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 3,521|
documents selected.
 1. 20900051030
  Author(s):Alalîkin, D. D.
  Title:*K voprosu ob izmĭĭnenii morphologicheskavo sostava krovi v razlichnîkh sostayaniyakh rodilnavo perioda.
  Subject(s):Labor
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1892
  Size:8°.
  Note(s):[On changes in the morphological composition of the blood in the different stages of childbed]
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 9/Page 5
 2. 20900071540
  Author(s):Zheltukhin, V.
  Title:*K voprosu o faradizatsii poslĭerodovoĭ matki.
  Subject(s):Labor (After-treatment of)
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1885
  Size:8°.
  Note(s):[Faradisation of the uterus after delivery]
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 9/Page 7
 3. 20900201280
  Author(s):Ivanoff, A. I.
  Title:*K voprosu o krovavom rasshirenii zĭeva vo vremya rodov (hysterostomatomia sub partu).
  Subject(s):Labor (Complicated) through the cervix uteri. [ Elongation, obstruction, rigidity .]
  Place of Publication:Kiev
  Date of Publication:1885
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 9/Page 20
 4. 20900271310
  Author(s):Novitski, A. A.
  Title:*Sposobî rodorazrĭesheniya pri uzkom tazĭe (proïzvolnîye rodî, nalozheniye shtshiptsov, povorot na nozhki, iskusstvennîye prezhdevremennîye rodî, probodeniye golovki ploda i kesarskoye sĭecheniye); sravnitelnaya otsĭenka ikh s tochki zrĭeniya sovremennoĭ antiseptiki.
  Subject(s):Labor (Complicated) from contracted or deformed pelvis—treatment
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1892
  Size:8°.
  Note(s):[Methods of delivery in contracted pelvis (independent labor, use of forceps, podalic version, artificial, premature labor, perforation of the head of the fœtus and Cæsarean section); their relative value from the viewpoint of modern antiseptics]
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 9/Page 27
 5. 20900411390
  Author(s):Pobĭedinski, N. I.
  Title:*Materïalî k ucheniyu o predlezanii dĭetskavo mĭesta (placenta prævia) v klinicheskom otnoshenii.
  Subject(s):Labor (Complicated) from placenta prævia
  Place of Publication:Moskva
  Date of Publication:1894
  Size:8°.
  Note(s):[Materials for the study of placenta prævia in its clinical relation]
  [St. Petersburg]
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 9/Page 41
 6. 20900541460
  Author(s):Akhsarumoff, B. I.
  Title:*K voprosu o profilakticheskom nizvedenii nozhki pri yagodichnikh predlezhaniyakh.
  Subject(s):Labor (Complicated) from presentation of breech [ including lower extremities ]
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1894
  Size:8°.
  Note(s):[On the question of bringing down the foot prophylactically in breech presentations]
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 9/Page 54
 7. 20900681270
  Author(s):Aleksandroff, I. [N.]
  Title:*Materialî k voprosu o razrîvakh matki vo vremya rodov (sub partu) po dannîm otechestvennîkh avtorov s 1885 goda i inostrannîkh s 1893. po 1900. god.
  Subject(s):Labor (Complicated) from rupture of the uterus
  Place of Publication:Moskva
  Date of Publication:1900
  Size:8°.
  Note(s):[Ruptures of the uterus during labor according to data of Russian authors from 1885, and foreign from 1893 to 1900]
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 9/Page 68
 8. 20900681390
  Author(s):Davîdoff, H. L.
  Title:*K voprosu ob izmĭenenii elasticheskoĭ tkani matki pri samoproïzvolnîkh razrîvakh yeya vo vremya rodov i beremennosti.
  Subject(s):Labor (Complicated) from rupture of the uterus
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1895
  Size:8°.
  Note(s):[On the alteration in the elastic tissue of the uterus in spontaneous rupture during labor and pregnancy]
  In Note:Also, in: J. akush. i jensk. boliez.St. Petersb.1895ix, 1057–1097, 1 pl.
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 9/Page 68
 9. 20900801170
  Author(s):Zelenski, M. I.
  Title:*K voprosu ob oslozhenenii beremennosti i rodov rakon matki.
  Subject(s):Labor (Complicated) from tumors
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1897
  Size:8°.
  Note(s):[On pregnancy and labor complicated by cancer of the uterus]
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 9/Page 80
 10. 20900981330
  Author(s):Smolski, I.
  Title:*O vliyanii khloristovodorodnavo khinina na sokrashtsheniya matki pri rodakh.
  Subject(s):Labor (Management of)
  Place of Publication:Sanktpeterburg
  Date of Publication:1876
  Size:8°.
  Note(s):[Influence of muriate of quinine on contraction of uterus in labor]
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 9/Page 98
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last