NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 18|
documents selected.
 1. 20106561110
  Author(s):Appelberg, C. M.
  Hülphers, H. W.
  Title:Handbok för svenska arméns läkare, utgifven af Svenska Militärläkareföreningen. Utarbetad af ... Ref. af A. J. Bruzelius.
  Subject(s):Army (Swedish)
  Journal Title Abbreviation:Tidskr. i mil. Helsov.
  Place of Publication:Stockholm
  Date of Publication:1885
  Pagination:x, 36–39.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 1/Page 656
 2. 20106561120
  Title:Armédagorder den 25. April 1887 om instruktion för sjukbärarcafdelningarna vid infanteriet.
  Subject(s):Army (Swedish)
  Journal Title Abbreviation:Tidskr. i mil. Helsov.
  Place of Publication:Stockholm
  Date of Publication:1887
  Pagination:xii, 226–235. 1 tab.
  Note(s):[Instructions for the litter-carrying sections with infantry]
  Language:Swedish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 1/Page 656
 3. 20106561130
  Title:Arméens och flottans sjukvård, år 1851–60.
  Subject(s):Army (Swedish)
  Journal Title Abbreviation:Sundh.-Coll. berät. om Med.-Verk. i riket
  Place of Publication:Stockholm
  Date of Publication:1853–62
  Language:Swedish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 1/Page 656
 4. 20106561140
  Title:Arméens och flottans sjukvård, år 1–32.
  Subject(s):Army (Swedish)
  Journal Title Abbreviation:Bidr. t. Sveriges off. Statist. 1861–93
  Place of Publication:Stockholm
  Date of Publication:1864–94
  Language:Swedish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 1/Page 656
 5. 20106561150
  Author(s):Beckmann, G.
  Title:Pontonierbataljonen och dess nya lägerplats vid Elfkarleby.
  Subject(s):Army (Swedish)
  Journal Title Abbreviation:Tidskr. i mil. Helsov.
  Place of Publication:Stockholm
  Date of Publication:1882
  Pagination:vii, 113–126, 1 pl.
  Note(s):[Pontonier battalion; its new camping ground]
  Language:Swedish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 1/Page 656
 6. 20106561160
  Author(s):Falck, A.
  Title:Rapport om sjukvården under fälttjenstöfningarn i Skåne år 1884.
  Subject(s):Army (Swedish)
  Journal Title Abbreviation:Tidskr. i mil. Helsov.
  Place of Publication:Stockholm
  Date of Publication:1885
  Pagination:x, 45–67.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 1/Page 656
 7. 20106561170
  Title:Förslag till medicinal., instrumental- och förbands-utredning för bataljonsförbinderivagn.
  Subject(s):Army (Swedish)
  Journal Title Abbreviation:Tidskr. i mil. Helsov.
  Place of Publication:Stockholm
  Date of Publication:1880
  Pagination:v, 74–105.
  Note(s):[Battalion medical supply of instruments, etc.]
  Language:Swedish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 1/Page 656
 8. 20106561180
  Author(s):Grønstad, N. L. H.
  Title:Den norske garde i Stockholm fra militær-hygienisk synspunkt.
  Subject(s):Army (Swedish)
  Journal Title Abbreviation:Norsk Mag. f. Lægevidensk.
  Place of Publication:Christiania
  Date of Publication:1881
  Pagination:xi, 789–874.
  Language:Latin
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 1/Page 656
 9. 20106561190
  Title:Historisk öfverblick öfver organisationen af militärläkareväsendet och sjukvårdsmanskapet i Sverige.
  Subject(s):Army (Swedish)
  Journal Title Abbreviation:Tidskr. i mil. Helsov.
  Place of Publication:Stockholm
  Date of Publication:1881
  Pagination:vi, 1–84.
  Note(s):[Organization of medical corps of army in Sweden]
  Language:Swedish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 1/Page 656
 10. 20106561200
  Author(s):Holmström, C. J.
  Title:Rescrapport till Kongl. Sundhets-Collegium om den militära helso- och sjukvården i fält under tysk-fransyska kriget 1870.
  Subject(s):Army (Swedish)
  Journal Title Abbreviation:Svens. Läk.-Sällsk. n. Handl.
  Place of Publication:Stockholm
  Date of Publication:1871
  Pagination:2. s., iv, 101–146.
  Note(s):[Report on the military provisions for the health and disease of soldiers in the field during Franco-German war]
  Language:Swedish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 1/Page 656
previous · 1 · 2 · next