NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-2 of about 2|
documents selected.
 1. 20204181170
  Author(s):Moldenhawer, J.
  Title:Det kongelige Blinde instituts Historie tilligemed en Oversigt over Blindesagens Udvikling i Danmark fra 1811–1883, udarbeitet i Anledning af Institutets 25-Aars-Jubilæum den 5. November 1883.
  Subject(s):Blind (Asylums and institutions for the)
  Place of Publication:Kjøbenhavn
  Date of Publication:1883
  Size:8°.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 2/Page 418
 2. 20204181230
  Title:Nordisk Tidsskrift for Abnormskolen (Blinde-, Døvstumme- og Aandssvageskolen), udgivet af J. Moldenhawer, J. Keller [et al.]. Organ for Foreningen “Abnormskolens Venner”.
  Subject(s):Blind (Asylums and institutions for the)
  Pagination:17de Aargang.
  Place of Publication:Kjøbenhavn
  Date of Publication:1884
  Size:8°.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 2/Page 418