NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 1,595|
documents selected.
 1. 20300131010
  Author(s):Wistrand, A. T.
  Title:Tabeller för medicolegalaobductioner.
  Subject(s):Cadaver (Jurisprudence of)
  Place of Publication:Upsala
  Date of Publication:1838
  Size:8°.
  Note(s):[Tables for medico-legal examinations]
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 13
 2. 20300231270
  Author(s):Cadogan, William, [1711–97]
  Title:Afhandling om gikt, och alla chroniska sjukdomar, samfält förestälde, såsom härrörande af samma orsaker: Hvilke desse orsaker äro; jämte en föreslagen förnuftig och naturlig läke method ... Öfversatt ifrån Engelskan.
  Pagination:2 p. l., vi, 7–96 pp.
  Place of Publication:Stockholm
  Publisher:J. A. Carlbohm
  Date of Publication:1783
  Size:16°.
  Reference Note:See, also, Reflections on the gout, [etc.] [in l. s.]. 8°. [London, 1772, vel subseq.]
  Some remarks on Dr. Cadogan's dissertation on the gout, [etc.] [in l. s.]. 8°. London, [n. d.].
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 23
 3. 20301111490
  Author(s):N., R.
  Title:En kårt afhandling om kräftan, hwaruti dess orsaker undersökas, och twanne emot samma sjukdom tjenlige medel, hwilka hitintils blifwit hos oss hemlige hållne, läggas för allmänhetens ögon i bästa walmening.
  Subject(s):Cancer
  Place of Publication:Stockholm
  Date of Publication:1800
  Size:12°.
  Note(s):[Short essay on cancers, their causes and treatment]
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 111
 4. 20301241430
  Author(s):Hjelt, O. E. A.
  Title:Svenska statens inköp af hemliga läkemedel, och särskildt kirurgen Guy's medel mot kräfta.
  Subject(s):Cancer (Treatment of)
  Place of Publication:Helsingfors
  Date of Publication:1888
  Size:8°.
  Note(s):[The purchase of secret remedies by the Swedish Government, especially Surgeon Guy's cancer remedy]
  Reprint Note:Repr. from: Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk, 47 h.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 124
 5. 20301731030
  Author(s):Carlson, H[erman] I[mmanuel]
  Title:Iakttagelser om choleran under epidemien i Göteborg 1850 och sjukvården å cholera-sjukhuset vid breda vägen samt åsigter om sjukdomens natur.
  Pagination:1 p. l., 71 pp., 1 tab.
  Place of Publication:Göteborg
  Publisher:D. F. Bonnier
  Date of Publication:1851
  Size:12°.
  Note(s):[Notes on the epidemic cholera in Gothenburg in 1850, its extension, and views on the nature of the disease]
  [Shelved in: Pam 5332, no. 1]
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 173
 6. 20301731090
  Author(s):Carlsson, Sture
  Title:Några anteckningar om skarlakansfebern på Katarina sjukhus på grund af 4000 fall, vårdade under åren 1880–1891.
  Pagination:63 pp., 8 diag. on 1 l.
  Place of Publication:Stockholm
  Publisher:K. L. Beckman
  Date of Publication:1895
  Size:4°.
  Note(s):Bihang till Stockholms stads Helsvårdsnämnds årsberättelse 1894.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 173
 7. 20301751260
  Author(s):Carolinisches medico-chirurgisches Institut in Stockholm
  Title:Mittheilungen vom physiologischen Laboratorium des ... Hrsg. von Chr. Loven.
  Pagination:3 Hfte.
  Place of Publication:Stockholm
  Date of Publication:1882–4
  Size:8°.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 175
 8. 20301751270
  Author(s):Carolinska Institutets förvandling till Medico-Chirurgisk Akademi
  Title:Handlingar rörando väckt fråga om hela Medicinska Undervisningens förflyttande till Hufvudstaden och ...
  Pagination:148 pp.
  Place of Publication:Upsala
  Publisher:Leffler & Sebell
  Date of Publication:1840
  Size:8°.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 175
 9. 20302091480
  Title:Catalogue des crânes d'origine finnoise, exposés par le musée d'anatomie de l'Université impériale d'Alexandre, en Finlande, à l'exposition des sciences anthropologiques à Paris, 1878.
  Pagination:19 pp., 1 map.
  Place of Publication:Helsingfors
  Date of Publication:1878
  Size:8°.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 209
 10. 20302271310
  Title:Skriftväxling om alla brukeliga sätt at opererastarren på ögonen.
  Subject(s):Cataract (Treatment of) by extraction—Methods and after treatment
  Place of Publication:Stockholm
  Date of Publication:1766
  Size:8°.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 227
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last