NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 188|
documents selected.
 1. 20600041110
  Author(s):Gad, [Peter] Adolph, [1846– ]
  Title:Om de sympathiske Øienaffectioner.
  Pagination:79 pp.
  Place of Publication:Kjøbenhavn
  Publisher:H. Hagerup
  Date of Publication:1874
  Size:8°.
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 6/Page 4
 2. 20600051220
  Author(s):Gædeken, C[arl] G[eorg], [1832– ]
  Title:Undersøgelser om den asiatiske Koleras Aarsagsforhold.
  Pagination:101 pp.
  Place of Publication:Kjøbenhavn
  Publisher:J. H. Schultz
  Date of Publication:1892
  Size:4°.
  Note(s):[Researches on the causes of Asiatic cholera]
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 6/Page 5
 3. 20600051230
  Author(s):Gædeken, C[arl] G[eorg], [1832– ]
  Title:Om Sindssygdom. To populære Foredrag.
  Pagination:30 pp.
  Place of Publication:Kjøbenhavn
  Publisher:A. A. Lange & Co.
  Date of Publication:1895
  Size:8°.
  Note(s):[Insanity. Two popular lectures]
  Reprint Note:Repr. from: Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1895, 4. R., iii.
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 6/Page 5
 4. 20600311120
  Author(s):Bloch, O.
  Title:Cholecystotomia extraabdominalis (extracutanea).
  Subject(s):Gall-bladder (Surgery of)
  Journal Title Abbreviation:Hosp.-Tid.
  Place of Publication:Kjøbenh.
  Date of Publication:1894
  Pagination:4. R., ii, 541–550.
  Reference Note:Also, transl.: Rev. de chir., Par., 1895, xv, 147–157.
  Also, transl. [Abstr.]: Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, iv, chirurg. [etc.], 165–168.
  Language:Danish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 6/Page 31
 5. 20600331490
  Author(s):Ryder, V.
  Title:Cholecystotomia.
  Subject(s):Gall-bladder (Surgery of)
  Journal Title Abbreviation:Gynæk. og obst. Medd.
  Place of Publication:Kjøbenh.
  Date of Publication:1891
  Pagination:viii, 272–279.
  Language:Danish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 6/Page 33
 6. 20600401330
  Author(s):Nyrop, C.
  Title:Om Galvanometre til direkte Maaling af Strømstyrken.
  Subject(s):Galvanometers
  Journal Title Abbreviation:Hosp.-Tid.
  Place of Publication:Kjøbenh.
  Date of Publication:1886
  Pagination:3. R., iv, 351–354.
  Note(s):[The galvanometer in direct measurements of force of current]
  Language:Danish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 6/Page 40
 7. 20600411290
  Author(s):Kaarsberg
  Title:Om Galvanokirurgi.
  Subject(s):Galvanosurgery
  Journal Title Abbreviation:Hosp.-Tid.
  Place of Publication:Kjøbenh.
  Date of Publication:1894
  Pagination:4. R., ii, 125; 153; 181.
  Reference Note:Also, transl.: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1894, xlviii, 519–551.
  Language:Danish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 6/Page 41
 8. 20600721100
  Author(s):Budde, V.
  Title:Syv Tilfælde af Gasforgiftning i et Hus, der ikke var forsynet med Gasledninger samt nogle Bemærkninger om Ulemperne og Farerne ved Gas fra et hygiejnisk Standpunkt.
  Subject(s):Gas (Illuminating, Toxicology of)
  Journal Title Abbreviation:Ugesk. f. Læger
  Place of Publication:Kjøbenh.
  Date of Publication:1891
  Pagination:4. R., xxiii, 357; 381.
  Note(s):[Seven cases of poisoning by gas in a house not provided with gas, with remarks on the inconveniences and dangers of gas from a hygienic point of view]
  Language:Danish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 6/Page 72
 9. 20600721110
  Author(s):Budde, V.
  Title:Nogle Bemærkninger om Farerne ved Brugen af Vandgas og deres Formindskelse.
  Subject(s):Gas (Illuminating, Toxicology of)
  Journal Title Abbreviation:Ugesk. f. Læger
  Place of Publication:Kjøbenh.
  Date of Publication:1892
  Pagination:4. R., xxvi, 615–627.
  Note(s):[Some remarks on the dangers from use of water-gas, and their prevention]
  Language:Danish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 6/Page 72
 10. 20600731360
  Author(s):Bohr, C.
  Title:Definition og Methode til Bestemmelse af Invasions-og Evasionskoefficienter ved Luftarters Opløsning i Vædsker; Værdier af de nævnte Konstanter samt af Absorptionskoefficienter for Kulsyrens Opløsning i Vand og Klornatriumopløsninger.
  Subject(s):Gases
  Journal Title Abbreviation:Overs. o. d. k. Danske Vidensk. Selsk. Forh.
  Place of Publication:Københ.
  Date of Publication:1899
  Pagination:293–321.
  Note(s):[Definition and method of determination of the coefficients of invasion and evasion of the solution of gases in liquids; values of the mentioned constants, together with that of the absorption coefficients for the solution of carbonic acid in solutions of water and common salt]
  Language:Danish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 6/Page 73
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last