NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-9 of about 9|
documents selected.
 1. 20607461020
  Author(s):Hansen, C[hristian] T[erman], [1864– ]
  Heiberg, Povl
  Title:I hvilken Alder erhverves de fleste Tilfælde af Syfilis og i hvilken Alder bryde de fleste Tilfælde af general Parese ud?
  Pagination:7 pp.
  Place of Publication:Kjøbenhavn
  Date of Publication:[1900]
  Size:8°.
  Note(s):[At what age are the most cases of syphilis contracted and at what age do the most cases of general paresis break out?]
  [Shelved in: B.669]
  Reprint Note:Repr. from: Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1900, 4. R., viii.
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 6/Page 746
 2. 20607461040
  Author(s):Hansen, Emil Christian
  Title:*Organismer i Øl og Ølurt. Botaniske Undersøgelser.
  Pagination:133 pp., 1 l., 2 pl.
  Place of Publication:Kjøbenhavn
  Publisher:T. Lind
  Date of Publication:1879
  Size:8°.
  Note(s):[Organisms in beer and beer-wort. Botanical researches]
  Language:Danish
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 6/Page 746
 3. 20607461130
  Author(s):Hansen, H. J.
  Title:*Fabrica oris dipterorum: Dipterernes Mund i anatomisk og systematisk Henseende. 1. Afd. (Tabanidæ, Bombyliidæ, Asilidæ, Thereva, Mydas, Apiocera.)
  Pagination:220 pp., 5 pl., 1 l.
  Place of Publication:Kjøbenhavn
  Publisher:C. A. Reitzel
  Date of Publication:1883
  Size:8°.
  Note(s):[The mouth of the Diptera from an anatomical and systematic point of view. First section]
  Language:Danish
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 6/Page 746
 4. 20607461200
  Author(s):Hansen, N. M.
  Title:Hvorledes forebygges Røg i Ejendomme 1. Praktisk Vejledning til Forebyggelse og Afhjælpning af Røg-Ulemper. Med et Forord af A. O. Leffland.
  Pagination:29 pp.
  Place of Publication:Kjøbenhavn
  Publisher:A. Andersen
  Date of Publication:1892
  Size:12°.
  Note(s):[How to prevent smoke in private houses? Practical guide for the prevention and remedy of smoke. With a preface by ...]
  [Shelved in: pam vol. 3699 no. 4]
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 6/Page 746
 5. 20607461210
  Author(s):Hansen, [Peter] Eiler, [1847– ]
  Title:De unge blinde i Danmark. Blindhedens Aarsager og dens Forebyggelse.
  Pagination:26 pp., 3 pl.
  Place of Publication:Kjøbenhavn
  Publisher:J. Lund
  Date of Publication:1895
  Size:4°.
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 6/Page 746
 6. 20607461230
  Author(s):Hansen, Søren, [1857– ]
  Title:Drænagens Anvendelse i Kirurgien. En historisk-kritisk Fremstilling tilkjendt Universitetes Guldmedaille.
  Pagination:77 pp.
  Place of Publication:Kjøbenhavn
  Publisher:G. E. C. Gad
  Date of Publication:1892
  Size:12°.
  Note(s):[The employment of drainage in surgery. A historico-critical treatise awarded the gold medal of the university]
  [Shelved in: Pam vol. 4889 no. 12]
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 6/Page 746
 7. 20607461240
  Author(s):Hansen, Søren, [1857– ]
  Title:Haandbog i Medicinallovgivning.
  Pagination:2 p. l., 295 pp.
  Place of Publication:Kjøbenhavn
  Publisher:G. E. C. Gad
  Date of Publication:1898
  Size:8°.
  Note(s):[Handbook of medical jurisprudence]
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 6/Page 746
 8. 20607461250
  Author(s):Hansen, Th[codor] B[egtrop], [1852–96]
  Title:*Om Uterus' Formindskelse i Puerperiet, med særligt Hensyn til Sondemaalingens Betydning for Retslægen.
  Pagination:2 p. l., 105 pp., 7 tab., 10 diag., 2 l.
  Place of Publication:Kjøbenhavn
  Publisher:T. Lind
  Date of Publication:1886
  Size:8°.
  Note(s):[On the decrease in size of the uterus post-partum, with special reference to the importance of measuring by the sound]
  Language:Danish
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 6/Page 746
 9. 20607461260
  Author(s):Hansen, Th[codor] B[egtrop], [1852–96]
  Title:Om Forholdet mellem puerperal Sindssygdom og puerperal Infektion.
  Pagination:81 pp.
  Place of Publication:Kjøbenhavn
  Publisher:T. Lind
  Date of Publication:1888
  Size:8°.
  Note(s):[On the relation between puerperal insanity and puerperal infection]
  Author Note:For Biography, see Bibliot. f. Læger, Københ., 1897, 7. R., viii, 62–64.
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 6/Page 746