NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 176|
documents selected.
 1. 21600031170
  Author(s):Thalbitzer, W.
  Title:Skrælingerne i Markland og Grønland, deres Sprog og Nationalitet.
  Subject(s):Skraelinger
  Journal Title Abbreviation:Overs. o. d. k. Danske Vidensk. Selsk. Forh.
  Place of Publication:Københ.
  Date of Publication:1905
  Pagination:185–209.
  Note(s):[The Skrælinger in Markland and Greenland, their language and nationality]
  Language:Danish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 16/Page 3
 2. 21600101280
  Title:Hoorledes skaffer man sig en sund og styrkende Søvn? Baade for Sunde og Syge. Af en Læge.
  Subject(s):Sleep (Hygiene of)
  Place of Publication:København
  Date of Publication:1892
  Size:12°.
  Note(s):[How to procure sound and refreshing sleep. Both for healthy and sick people. By a physician]
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 16/Page 10
 3. 21600201250
  Author(s):Slomann, H. C.
  Title:Bidrag til Læren om den pulserende Exoftalmus.
  Pagination:1 p. l., 310 pp., 1 l., 1 pl.
  Place of Publication:København
  Publisher:J. Lunds Boghandel
  Date of Publication:1898
  Size:8°.
  Note(s):[Contribution to the study of pulsating exophthalmus]
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 16/Page 20
 4. 21600221270
  Author(s):Kørbing, J.
  Title:Om smitte.
  Subject(s):Small-pox
  Place of Publication:København
  Date of Publication:1902
  Size:12°.
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 16/Page 22
 5. 21600241190
  Author(s):Malm, O.
  Title:Hvor mange slags kopper gives der?
  Subject(s):Small-pox (Anomalous, atypical, or masked)
  Journal Title Abbreviation:Tidsskr. f. d. norske Lægefor.
  Place of Publication:Kristiania & Kjøbenh.
  Date of Publication:1891
  Pagination:xi, 233–249.
  Note(s):[How many kinds of small-pox are there?]
  Language:Danish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 16/Page 24
 6. 21600471590
  Author(s):Storch, O.
  Title:Nogle Bemækninger om et Koppetilfælde og om smitsomme Sygdommes Isolering.
  Subject(s):Small-pox (Prevention and control of)
  Journal Title Abbreviation:Kjøbenh. med. Selsk. Forh.
  Date of Publication:1892–3
  Pagination:111–115.
  Note(s):[Remarks on a case of small-pox and on the isolation of contagious diseases]
  Language:Danish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 16/Page 47
 7. 21600491240
  Author(s):Petersen, J.
  Title:Koppeinokulationen i det 18de Aarhundrede, særlig i Danmark-Norge.
  Subject(s):Small-pox (Preventive inoculation against)
  Journal Title Abbreviation:Bilioth. f. Læger
  Place of Publication:Kjøbenh.
  Date of Publication:1891
  Pagination:7. R., ii, 267; 351.
  Note(s):[Inoculation of small-pox in ...]
  Language:Danish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 16/Page 49
 8. 21600491360
  Author(s):Simonsen, D.
  Title:Til Koppeindpodningens Historie.
  Subject(s):Small-pox (Preventive inoculation against)
  Journal Title Abbreviation:Ugesk. f. Læger
  Place of Publication:Kjøbenh.
  Date of Publication:1894
  Pagination:5. R., i, 232–236.
  Note(s):[Contribution to history of inoculation of small-pox]
  Language:Danish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 16/Page 49
 9. 21600511120
  Author(s):Finsen, N. R.
  Title:Endnu et Par Ord om Koppebehandling.
  Subject(s):Small-pox (Treatment of)
  Journal Title Abbreviation:Hosp.-Tid.
  Place of Publication:Kjøbenh.
  Date of Publication:1893
  Pagination:4. R., i, 1269–1273.
  Note(s):[A few words on the treatment of small-pox]
  Language:Danish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 16/Page 51
 10. 21600511460
  Author(s):Petersen, J.
  Title:Koppesygdommen og dens Behandling efter ældre Tiders Opfattelse.
  Subject(s):Small-pox (Treatment of)
  Journal Title Abbreviation:Ugesk. f. Læger
  Place of Publication:Kjøbenh.
  Date of Publication:1894
  Pagination:5. R., i, 145; 175.
  Note(s):[Small-pox and its treatment as conceived in former times]
  Reference Note:Also [Abstr.]: Kjøbenh. med. Selsk. Forh., 1893–4, 57.
  Language:Danish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 16/Page 51
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last