NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 34|
documents selected.
 1. 21200021140
  Author(s):Zhuk, V.
  Title:Tolokno i yevo pitatelnoye znacheniye.
  Subject(s):Oatmeal
  Journal Title Abbreviation:Akusherka
  Place of Publication:Odessa
  Date of Publication:1899
  Pagination:x, 211–221.
  Note(s):[Dried oatmeal, and its nutritive value]
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 12/Page 2
 2. 21200061680
  Author(s):Zelenski, G.
  Title:Tuchnost i yeya vliyaniye na bolĭezni zhenskikh polovîkh organov.
  Subject(s):Obesity (Complications of)
  Journal Title Abbreviation:Akusherka
  Place of Publication:Odessa
  Date of Publication:1894
  Pagination:v, 193–198.
  Note(s):[Obesity and its influence upon diseases of the female genital organs]
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 12/Page 6
 3. 21200221410
  Author(s):Bogayevski, A.
  Title:Znacheniya rodilnîkh priyutov v svyazi s antiseptikoĭ i aseptikoĭ.
  Subject(s):Obstetrics (Antiseptics [ and asepsis ] in)
  Journal Title Abbreviation:Zemsk. vrach
  Place of Publication:Poltava
  Date of Publication:1894
  Pagination:199–206.
  Note(s):[Importance of lying-in institutes in connection with antisepsis and asepsis]
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 12/Page 22
 4. 21200241270
  Author(s):Khasan, S. I.
  Title:O tak nazîvayemoĭ obyektivnoĭ antiseptikĭe v akusherstvĭe.
  Subject(s):Obstetrics (Antiseptics [ and asepsis ] in)
  Journal Title Abbreviation:Akusherka
  Place of Publication:Odessa
  Date of Publication:1895
  Pagination:vi, nos. 13–14, 1–4.
  Note(s):[On the so-called objective antiseptics in obsterics]
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 12/Page 24
 5. 21200291400
  Author(s):Ambrozhevich, P. M.
  Title:Akushorskoye izslĭedovaniye.
  Subject(s):Obstetrics (Diagnosis in)
  Journal Title Abbreviation:Akusherka
  Place of Publication:Odessa
  Date of Publication:1895
  Pagination:vi, 1–5.
  Note(s):[Obstetric diagnosis]
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 12/Page 29
 6. 21200791250
  Author(s):Klossovski, A. V.
  Title:Kratkoye obozrĭeniye klimaticheskikh osobennosteĭ 1894 goda v Odessĭe.
  Subject(s):Odessa
  Journal Title Abbreviation:Yuzhno-russk. med. gaz.
  Place of Publication:Odessa
  Date of Publication:1895
  Pagination:iv, 45–47.
  Note(s):[Short review of the climatic conditions of Odessa in 1894]
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 12/Page 79
 7. 21200791260
  Author(s):Lebedintseff, A. A.
  Title:Ob izmĭenenii khimicheskavo sostava soleĭ v rapĭe Odesskikh limanov.
  Subject(s):Odessa
  Journal Title Abbreviation:Yuzhno-russk. med. gaz.
  Place of Publication:Odessa
  Date of Publication:1897
  Pagination:vi, 1–5.
  Note(s):[On changes in the chemical composition of the salts of the estuaries of Odessa]
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 12/Page 79
 8. 21200791270
  Author(s):Lebedintseff, A. A.
  Title:Rezultatî khimicheskavo izlĭedovaniya Odesskoĭ bukhtî v sanitarno-balneologicheskom otnoshenii (po analizam studentov Pasternaka, Hershkovich'a i Pisarzhevskavo). [Results of the chemical examination of the bay of Odessa from a sanitary and balneological point of view (after analyses of Pasternak, Hershkovich, and Pisarzhevski).
  Subject(s):Odessa
  Journal Title Abbreviation:Yuzhno-russk. med. gaz.
  Place of Publication:Odessa
  Date of Publication:1896
  Pagination:v, 145; 159.
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 12/Page 79
 9. 21200791280
  Author(s):Mochutkovski, O.
  Title:O morskikh kupanyakh v Odessĭe.
  Subject(s):Odessa
  Journal Title Abbreviation:Otcheto diejatel. Odessk. balneol. Obsh. 1887–91
  Place of Publication:Odessa
  Date of Publication:1892
  Pagination:iv, 82–88.
  Note(s):[Sea baths in Odessa]
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 12/Page 79
 10. 21201051390
  Author(s):Bĭeloff, D.
  Title:Inorodnoye tĭelo v pishtshevodĭe.
  Subject(s):Œsophagus (Foreign bodies in)
  Journal Title Abbreviation:Yuzhno-russk. med. gaz.
  Place of Publication:Odessa
  Date of Publication:1893
  Pagination:ii, 233.
  Note(s):[Foreign body in the œsophagus]
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 12/Page 105
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · next · last