NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-7 of about 7|
documents selected.
 1. 21103661100
  Author(s):Nechaĭ, P[avel] I[vanovich], [1859– ]
  Title:Materialî dlya patologii dîkhatelnoĭ innervatsii.
  Pagination:96 pp.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:M. M. Stasyulevich
  Date of Publication:1890
  Size:8°.
  Note(s):[Pathology of the respiratory innervation]
  [Shelved in: B. 408]
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 11/Page 366
 2. 21103661110
  Author(s):Nechayeff, A[leksandr Afanasyevich], [1870– ]
  Title:*Ob ugnetayushtshem vliyanii na otdĭeleniye zheludochnavo soka: atropina, morfiya, khloral-hidrata i razdrazheniya chuvstvennîkh nervov.
  Pagination:65 pp.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:A. M. Kotomin
  Date of Publication:1882
  Size:8°.
  Note(s):[Depressing influence of atropine, morphine, chloral hydrate, and stimulation of sensory nerves upon the secretion of gastric juice]
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 11/Page 366
 3. 21103661120
  Author(s):Nechayeff, A[leksandr] P.
  Title:Sovremennaya eksperimentalnaya psikhologiya v yeya otnoshenii k voprosam shkolnavo obucheniya.
  Pagination:xii, 236 pp.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:I. N. Skorokhodoff
  Date of Publication:1901
  Size:8°.
  Note(s):[Contemporary experimental psychology in its relationship to questions of school instruction]
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 11/Page 366
 4. 21103661130
  Author(s):Nechayeff, Nikolaĭ Vasilyevich, [1859– ]
  Title:*Materialî k voprosu o vliyanii solenîkh vann (35°C.) na azotistîy obmĭen i usvoyeniye azotistîkh veshtshestv pishtshi u zdorovîkh lyudeĭ.
  Pagination:28 pp., 6 tab.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:P. O. Yablonski
  Date of Publication:1890
  Size:8°.
  Note(s):[Influence of salt baths (35°C.) on nitrogenous metabolism and assimilation of the nitrogenous parts of food in healthy men]
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 11/Page 366
 5. 21103661140
  Title:[In memoriam.]
  Subject(s):Nechayeff , Pavel Vladimirovich [1858–98]
  Journal Title Abbreviation:Obozr. psichiat., nevrol. [etc.]
  Place of Publication:S.-Peterb.
  Date of Publication:1898
  Pagination:iii, 506.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 11/Page 366
 6. 21103661190
  Author(s):Delitsin, S. N.
  Title:K voprosu o smĭeshtshenii organov sheï pri nĭekotorîkh dvizheniyakh golovî.
  Subject(s):Neck
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1889
  Size:8°.
  Note(s):[Displacement of the organs of the neck in various movements of the head]
  Reference Note:Also, transl. [Abstr.] in: Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1890, 72–81, 1 pl.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 11/Page 366
 7. 21103661260
  Author(s):Sviyazheninoff, G. A.
  Title:*K anatomii ven zadneĭ chasti golovî, sheï i osnovaniya cherepa.
  Subject(s):Neck
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1889
  Size:8°.
  Note(s):[Anatomy of the veins of the posterior part of the head, neck, and base of the skull]
  Language:Russian
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 11/Page 366