NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-6 of about 6|
documents selected.
 1. 20301721370
  Title:Carlsberg Laboratoriet Meddelelser fra Carlsberg Laboratoriet udgivne ved laboratoriets bestyrelse.
  Pagination:v. 1; Heftet 1–3, v. 2.
  Place of Publication:Kjøbenhavn
  Date of Publication:1882–4
  Size:8°.
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 172
 2. 20301721380
  Author(s):Carlsen, J.
  Title:Epidemiologiske Undersøgelser. I. Bidrag til Difteriens Historie i Danmark og Tyskland.
  Pagination:2 p. l., 287 pp., 1 l., 1 ch.
  Place of Publication:Kjøbenhavn
  Publisher:J. Gjellerup
  Date of Publication:1890
  Size:8°.
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 172
 3. 20301721390
  Author(s):Carlsen, J.
  Title:Om Pesten i Aaker Sogn paa Bornholm 1653–4.
  Pagination:12 pp.
  Place of Publication:Kjøbenhavn
  Date of Publication:[1890]
  Size:12°.
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 172
 4. 20301721400
  Author(s):Carlsen, J.
  Title:Statistiske Udersøgelser angaaende Aandssvage i Danmark 1888–89. Uddrag af et paa Foranstaltning af Kommissionen af 15 September 1888 indsamlet Materiale.
  Pagination:2 p. l., 77 pp., 1 l., 1 map.
  Place of Publication:Kjøbenhavn
  Publisher:J. Gjellerup
  Date of Publication:1891
  Size:8°.
  Note(s):[Statistical researches concerning the weak-minded in Denmark; abstract from materials collected by the commission of September 15, 1888]
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 172
 5. 20301721410
  Author(s):Carlsen, J.
  Title:Dødsaarsagerne i kongeriget Danmarks byer i aarene 1892, 1893, udgivet af det kgl. Sundhedskollegium. Causes des décès dans les villes du royaume de Danemark, 1892, 1893. Publié par le Conseil royal de santé.
  Pagination:31, 31 pp.
  Place of Publication:Kjøbenhavn
  Publisher:F. Dreyer
  Date of Publication:1893–4
  Size:4°.
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 172
 6. 20301721420
  Author(s):Carlsen, J.
  Title:Den asiatiske Kolera. En almenfattelig Fremstilling, med oplysende Tekstbilleder og et Tillæg indeholdende Uddrag af de i Danmark gældende Love og Bestemmelser vedrørende asiatisk Kolera.
  Pagination:2 p. l., 221 pp., 1 l.
  Place of Publication:Kjøbenhavn
  Publisher:P. G. Philipsen
  Date of Publication:1894
  Size:12°.
  Note(s):[... A comprehensive treatise with explanatory text illustrations and a supplement containing an abstract of the present laws and regulations in Denmark concerning Asiatic cholera]
  Reference Note:See, also, Hoff (E. M.) & Carlsen (J.) Medicinal beretning for Kongeriget Danmark [etc.]. 8°. Kjøben havn. 1893.
  Yeo (G. F.) Historiens Vidnesbyrd [etc.] 8°. Kjøbenhavn, 1883.
  Language:Danish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 172