NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-1 of about 1|
documents selected.
 1. 22101531320
  Title:Geheym der wynen ontdekt, of kunst om alle blaauwe, rosse, lange verwaayde en andere onzuyvere wynen, binnen korten tyd, zonder mangel schoon te maaken, als mede een volkome onderrechting om eau des Carmes, aqua vitæ, pest- en windwater, en veele andere soorten van de beste wateren te distileeren. Zynde al 't gene hier aan den leezer mede gedeeld wordt, door eyge ondervinding goed bevonden, en nooyt in'tlicht gegeeven.
  Subject(s):Wines
  Place of Publication:s' Graavenhaage
  Date of Publication:1730
  Size:16°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 153