NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-2 of about 2|
documents selected.
 1. 20900721290
  Author(s):Nečas, J.
  Title:Zanedbaná poloha príčná; neúplná trhlina hrdla dělohy; obrat a extrakce mrtvého plodu; zhojení.
  Subject(s):Labor (Complicated) from rupture of the uterus
  Journal Title Abbreviation:Časop. lek. česk.
  Place of Publication:v Praze
  Date of Publication:1879
  Pagination:xviii, 97.
  Note(s):[Neglected transverse presentation; incomplete rupture of neck of uterus; version and extraction of dead fœtus; recovery]
  Language:Czech
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 9/Page 72
 2. 20900721300
  Author(s):Nečas, J.
  Title:Plochá pánev Cd. 10; poloha obličejem; samoděčné neúplme roztržení hrdla dělohy; obrat a perforace hlavy následující.
  Subject(s):Labor (Complicated) from rupture of the uterus
  Journal Title Abbreviation:Časop. lek. česk.
  Place of Publication:v Praze
  Date of Publication:1879
  Pagination:90; 97.
  Note(s):[Flat pelvis. 10; face presentation; spontaneous incomplete rupture of neck of uterus; version and perforation of head following]
  Language:Czech
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 9/Page 72