NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-2 of about 2|
documents selected.
 1. 20901331450
  Author(s):Nečas, J.
  Title:Stará prvnička, pánev mužského rázu (vysoká a na přič nèco zúžená), poloha čelem, perforace, vybavení hlavy kranioklastem a hrudniku kephalothryptorem; smrt' po operaci.
  Subject(s):Labor in primiparæ
  Journal Title Abbreviation:Časop. lék. česk.
  Place of Publication:v Praze
  Date of Publication:1897
  Pagination:xviii, 81.
  Note(s):[Old primipara; maulike character of pelvis (high und contracted in front), cross presentation; perforation; freeing of head by cranioclasty, and crushing of breast-bone by cephalotribe; death after operation]
  Language:Czech
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 9/Page 133
 2. 20901331570
  Author(s):Schwing, K.
  Title:Pozorování o porodech u starých prvniček.
  Subject(s):Labor in primiparæ
  Journal Title Abbreviation:Časop. lék. česk.
  Place of Publication:v Praze
  Date of Publication:1878
  Pagination:xvii, 129; 137; 145; 153.
  Note(s):[Observations on births in old primiparæ]
  Language:Czech
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 9/Page 133