NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 488|
documents selected.
 1. 11200091240
  Author(s):Reibmayr, Albert
  Title:*Die Massage und ihre Verwerthung in den verschiedenen Disciplinen der praktischen Medicin.
  Additional Title:De massage en hare toepassing in de verschillende onderdeelen der practische geneeskunde vrij bewerkt naar het Duitsch van. ... door J. Schoondermark
  Pagination:2 p. l., 168 pp.
  Place of Publication:'s-Gravenhage
  Publisher:W. Cremer
  Date of Publication:1887
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 12/Page 9
 2. 11200101110
  Author(s):Reich, Eduard, [1836– ]
  Title:Die Ursachen der Krankheiten, der physischen und moralischen.
  Additional Title:De oorzaken der ziekten, waaraan de mensch ligchamelijk en zedelijk kan lijden. Uit het Hoogduitsch vertaald door G. Heijnis
  Pagination:St. 1–3 in 1 v. xi, 461 pp.
  Place of Publication:Tiel
  Publisher:H. C. A. Campagne
  Date of Publication:1867–8
  Size:8°.
  Note(s):A translation of the edition of 1871.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 12/Page 10
 3. 11200111010
  Author(s):Reich, Gottfried Christian, [1769–1848]
  Title:Vom Fieber und dessen Behandlung überhaupt. Auf Sr. Königl. Majestät von Preussen allergnädigsten Befehl vom Ober-Collegio Medico und Sanitatis bekannt gemacht.
  Additional Title:Over de koorts en derzelver behandeling in het algemeen. Uit het Hoogduitsch vertaald, en met aanteekeningen vermeerderd door Lambertus Nolst
  Pagination:3 p. l., 144 pp., 1 l.
  Place of Publication:Haarlem
  Publisher:A. Loosjes Pz.
  Date of Publication:1801
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 12/Page 11
 4. 11200111120
  Author(s):Reich, Johann Christoph
  Logger, J.
  Title:Verhandeling over het afzetten der ledematen.
  Pagination:314 pp., 1 l., 1 pl.
  Place of Publication:Amsterdam
  Publisher:R. J. Berntrop
  Date of Publication:1812
  Size:8°.
  In Note:In: N. Prijsverh.Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst.1809i.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 12/Page 11
 5. 11200181230
  Author(s):Reijnhout, M. J.
  Title:Redevoering, gehouden den 27sten van slagtmaand 1823, in de Maatschappij Felix Meritis (departement koophandel); over den natuurkundigen, zedelijken en verstandelijken toestand der goudkust en haare bewoners.
  Pagination:31 pp.
  Place of Publication:Amsterdam
  Publisher:L. van Es
  Date of Publication:1824
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 12/Page 18
 6. 11200191130
  Author(s):Reilingh, Didericus de Vries
  Title:Eenige aanteekeningen over het ontstaan en de verbreiding der cholera te Groningen, in 1853 en vooral in 1854.
  Pagination:28 pp.
  Place of Publication:[n. p.]
  Date of Publication:[n. d.]
  Size:8°.
  Pamphlet Note:[P., v. 185.]
  Reprint Note:Repr. from: Repertorium, Amersfoort, viii.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 12/Page 19
 7. 11200191140
  Author(s):Reilingh, Harm jr.
  Title:*Geschiedkundig-geneeskundige beschouwing der in de Provincie Groningen epidemisch geheerscht hebbende tusschenpoozende koortsen, sedert de elfde eeuw.
  Pagination:1 p. l., 46 pp.
  Place of Publication:Groningen
  Publisher:P. S. Barghoorn
  Date of Publication:[1858]
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 12/Page 19
 8. 11200261010
  Author(s):Reiseger, Frederik
  Title:*Therapeutische werking van thallin.
  Pagination:1 p. l., 136 pp.
  Place of Publication:Groningen
  Publisher:J. B. Wolters
  Date of Publication:1886
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 12/Page 26
 9. 11200261020
  Author(s):Reiseger, Henricus
  Title:*Verhandeling over spondylarthrocace.
  Pagination:50 pp., 3 l.
  Place of Publication:Groningen
  Publisher:J. B. Wolters
  Date of Publication:[1865]
  Size:8°.
  Note(s):[Also, in: P., v. 213.]
  Language:Dutch
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 12/Page 26
 10. 11200271380
  Author(s):Reitsma, A. T.
  Title:Geschiedkundige beschrijving van het gasthuis van de Diakenie der Nederduitsche hervormde gemeente te Groningen. Ten voordeele van het gesticht.
  Pagination:34 pp.
  Place of Publication:Groningen
  Publisher:A. L. Scholtens
  Date of Publication:1852
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 12/Page 27
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last