NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 647|
documents selected.
 1. 10600041280
  Author(s):van der Beke Callenfols, J.
  Title:Onderzoekingen over den invloed der vaatzenuwen op den bloedsomloop en den warmtegraad.
  Subject(s):Heat (Animal)
  Journal Title Abbreviation:Nederl. Lancet
  Place of Publication:Gravenh.
  Date of Publication:1854–5
  Pagination:3. s., iv, 689–754.
  Reference Note:Also: Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1854–5, vii, 182–247, 1 pl.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 6/Page 4
 2. 10600081240
  Author(s):Kool, J. A.
  Title:Verwarmings-krib, tot het aanbrengen van drooge uitwendige warmte.
  Subject(s):Heat as a remedy
  Place of Publication:Amsterdam
  Date of Publication:1832
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 6/Page 8
 3. 10600141320
  Author(s):Christiansen, C.
  Title:Nogle Forsog over Varmeledningsevnen.
  Subject(s):Heating
  Journal Title Abbreviation:Overs. o. d. k. Danske Vidensk. Selsk. Forh.
  Place of Publication:Kjøbenh.
  Date of Publication:1881
  Pagination:35–51.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 6/Page 14
 4. 10600221300
  Author(s):Heckman, Hajo Willem
  Title:*Verhandeling over stenosis funiculi umbilicalis.
  Pagination:viii, 48 pp., 1 pl.
  Place of Publication:Groningen
  Publisher:J. B. Huber
  Date of Publication:[1863]
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 6/Page 22
 5. 10600261140
  Author(s):van Hees, Hermanus
  Title:*Drie waarnemingen van kanker.
  Pagination:1 p. l. 62 pp., 1 pl., 1 tab.
  Place of Publication:Leiden
  Publisher:J. Hazenberg
  Date of Publication:1870
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 6/Page 26
 6. 10600261160
  Author(s):van Hees, Willem Joseph Martin Hubert
  Title:*Over pes equino-varus.
  Pagination:2 p. l., 75 pp., 2 l., 2 pl.
  Place of Publication:Leiden
  Publisher:S. C. van Doesburgh
  Date of Publication:1880
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 6/Page 26
 7. 10600261290
  Author(s):Hefting, Nanko Roelof
  Title:*Verhandeling bevattende eenige opmerkingen over de verschijnselen van apoplexie.
  Pagination:42 pp., 2 l.
  Place of Publication:Groningen
  Publisher:P. van Wicheren
  Date of Publication:1858
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Dissertation
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 6/Page 26
 8. 10600281100
  Author(s):de Heide, Antonius
  Reference Note:See Bath (Georgius). Pharmacopœa Batheana. 12°. Hoorn, 1762.
  van de Voorde (Cornelis) & de Heyde (Antonius). Nieuw Lichtende Fakkel der Chirurgie [etc.] 4°. Middelburg, 1680.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Note
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 6/Page 28
 9. 10600341190
  Author(s):Heine, Joh. Georg
  Title:Wetenschappelijk en geschiedkundig herigt, nopens eene staatkundige consultatie de geneesbaarheid van oude vrijwillige gewrichtsverstuikingen, welke aangeboren of na de geboorte onstaan zijn, vier kinderen van eene aanzienlijke familje betrende, en onder behandeling geweest zijnde. Aan eenen regtsgeleerden, en aan de gezamelijke genees- en heelkundigen.
  Pagination:xliv, 19, 48 pp.
  Place of Publication:Gravenhage
  Publisher:A. P. van Langenhuysen
  Date of Publication:1834
  Size:4°.
  Pamphlet Note:[P., v. 426.]
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 6/Page 34
 10. 10600381210
  Author(s):Heinsius, Nicolaus
  Title:De kwynende Venus, ofte een korte doch naukeurige verhandeling van de pokken, behelsende derselver eerste beginzelen en verderffelyke voortgang in het menschelyke licchaam, als ook de schadelykheid van't kwylen, onmatig sweeten en veelvoudig purgeren in dese siekte, mitsgaders een manier om door veel krachtiger geneesmiddelen, als tot noch toe bekend geweest zyn, sonder merkelyk ongemak, en verlies der patienten hunne krachten, deselve volkomen te genesen. Beneffens een aanhang van verscheyde aanmerkingen, omtrent het genesen deser kwaal door gemelde genees-middelen. Alles op de gronden van goede reeden en ervarenheyd opgesteld.
  Pagination:6 p. l., 286 pp.
  Place of Publication:Amsterdam
  Publisher:N. Holbeex
  Date of Publication:1697
  Size:12°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 6/Page 38
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last