NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-6 of about 6|
documents selected.
 1. 22104001030
  Author(s):Zakharoff, Ivan Mikhaĭlovich, [1862– ]
  Title:K voprosu o izmĭeneniyakh limfaticheskikh zhelyoz v starcheskom vozrastĭe. [Alterations of the lymphatic glands in old age.]
  Pagination:61 pp.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:Ye. Yevdokimoff
  Date of Publication:1891
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 400
 2. 22104001070
  Author(s):Zakharzhevski, N[ikolaĭ] I[gnatyevich], [1844– ]
  Title:K voprosu o polozhenii piramidnîkh puteĭ v spinnom mozgu. [Position of the pyramidal tracts in the spinal cord.]
  Pagination:31 pp., 4 tab.
  Place of Publication:Kharkov
  Publisher:A. Darre
  Date of Publication:1891
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 400
 3. 22104001100
  Author(s):Zakrevski, Ign.
  Title:Ugolovnaya antropologiya na Genev'skom mezhdunarodnom Kongressĭe. [Criminal anthropology at the International Congress of Geneva.]
  Pagination:52 pp.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1897
  Size:8°.
  Reprint Note:Repr. from: J. Yuridich. Obsh., 1897.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 400
 4. 22104001200
  Author(s):Zalenski, E[duard] Ya[kovlyovich], [1860– ]
  Title:Iz zapisok zemskavo vracha; derevenskaya epidemiya; narodnoye znakharstvo. [Notes of a country physician; village epidemics; popular healing.]
  Pagination:185 pp.
  Place of Publication:Pskov
  Publisher:“Trud i Znaniye,”
  Date of Publication:1908
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 400
 5. 22104001270
  Author(s):Zalĭeski, S[tanislav-Stefan] I[oasafatovich], [1858– ]
  Title:Hidrologo-khimicheskiya izslĭedovaniya mineralnavo ictochnika “Narzan” i nĭekotorîkh smezhnîkh s nim vod v Kislovodskĭe. [Hydrologic-chemical investigations of the mineral water from Narzan spring and several other waters in its neighborhood in Kislovodsk.]
  Pagination:3, 183 pp., 1 l., 6 tab., 4 plans.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:P. P. Soĭkin
  Date of Publication:1896
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 400
 6. 22104001280
  Author(s):Zalĭeski, S[tanislav-Stefan] I[oasafatovich], [1858– ]
  Title:Oprĭesnĭevaniye Slavyanskikh mineralnîkh ozer v zavisimoti ot dĭeĭstviya artezianskikh burovîkh skvazhin, pitayushtshikh mĭestnîye solevarennîye zavodî. Doklad. [Rendering Slavyansk mineral lakes fresh as related to the action of artesian bore hole which feed local salt-making factories Report.]
  Pagination:112 pp., 2 tab., 2 maps.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:P. P. Soĭkin
  Date of Publication:1897
  Size:8°.
  Reference Note:See, also, Kniga zdorovya [etc.]. 8°. S.-Peterburg, 1901.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 400