NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-7 of about 7|
documents selected.
 1. 22103741150
  Author(s):Yakhontoff, K. M.
  Title:K ucheniyu o khromaffinnoĭ sistemĭe; stroyeniye dobavochnîkh organov simpaticheskavo nerva u chelovĭeka (Nebenorgane des Sympathicus, Zuckerkandl). [On the chromaffin system; structure of additional organs of the sympathetic nerve in man (Nebenorgane des Sympathicus, Zuckerkandl).]
  Pagination:1 p. l., 96 pp., 1 l., 3 pl.
  Place of Publication:Kazan
  Publisher:tipo-lit. Imp. Univ.
  Date of Publication:1913
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 374
 2. 22103741170
  Author(s):Yakobiy, A. I.
  Title:Ugasaniye inorodcheskikh plemyon sĭevera. [The extinction of the aborigines of the north.]
  Pagination:1 p. l., 68 pp.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1893
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 374
 3. 22103741180
  Author(s):Yakobson, Aleksandr Vasilyevich, [1849– ]
  Title:Otvĭet na retsenzii Prof. S. P. Botkina. [Reply to Prof. S. P. Botkin's criticisms.]
  Pagination:84 pp.
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Publisher:Y. Treĭ
  Date of Publication:1889
  Size:8°.
  Note(s):[Shelved in: B. 362]
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 374
 4. 22103741210
  Author(s):Yakovenko, V. J.
  Title:O mĭerakh uporyadocheniya prizrĭeniya dushevno-bolnîkh i neobkhodimosti dĭeyatelnavo uchastiya vetom dĭelĭe vseĭ zemskomeditsinskoĭ organizatsii. [On measures for regulating the care of insane and on the necessity for active participation in it of the entire medical organization of the zemstvo.]
  Pagination:33 pp.
  Place of Publication:Simbirsk
  Publisher:A. T. Tokareff
  Date of Publication:[1899]
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 374
 5. 22103741220
  Author(s):Yakovlyoff, A[leksĭeĭ Aleksandrovich], [1859– ]
  Title:Kratkiya osnovî k izucheniyu nasheĭ dushevnoĭ dĭeyatelnosti v yeya zdorovom i bolĭeznennom sostoyaniyakh. [Our mental activity in health and disease.]
  Pagination:iv (1 l.), 103 pp.
  Place of Publication:Moskva
  Publisher:I. N. Kushnereff & Ko.
  Date of Publication:1899
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 374
 6. 22103741240
  Author(s):Yakovlyoff, N. V.
  Title:Sterilizovannoye moloko. [Sterilized milk.]
  Pagination:24 pp.
  Place of Publication:Moskva
  Publisher:I. N. Kushnereff & Ko.
  Date of Publication:1894
  Size:16°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 374
 7. 22103741250
  Author(s):Yakovlyoff, P[avel] N[ikolayevich], [1866– ]
  Title:O prizrĭenii chakhotochnîkh bolnîkh v spetsïalnîkh bolnitsakh; k voprosu o borbĭe s lyokhochnoĭ bugorchatkoĭ. [On the care of consumptive patients in special hospitals; on the struggle with pulmonary phthisis.]
  Pagination:31 pp., 1 l.
  Place of Publication:Moskva
  Publisher:A. I. Mamontoff
  Date of Publication:1897
  Size:8°.
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 374