NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 3,070|
documents selected.
 1. 10100011430
  Title:Aanwijzing ter bewaring van de gezondheid, en ter voorbehoeding van de aansteking van den Aziatischen braakloop of cholera.
  Pagination:16 pp.
  Place of Publication:Gravenhage
  Publisher:ter algemeene Landsdrukkerij
  Date of Publication:1831
  Size:8°.
  Pamphlet Note:P., v. 202.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 1/Page 1
 2. 10100021010
  Title:Aanwijzingen voor bezoekers van de tentoonstelling van Linnaeana, in Nederland aanwezig. 10–14 Januari 1878.
  Pagination:2 l.
  Place of Publication:[n. p.]
  Date of Publication:[1878]
  Size:8°.
  Bound Note:Bound with: Oudemans (C. A. J. A.) Rede, etc. 8°. Amsterdam, 1878
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 1/Page 2
 3. 10100341190
  Author(s):Herckenrath, A. W. F.
  Title:Het gesticht voor behoeftige Cretinen-kinderen, opgericht door Dr. Guggenbühl, op den Abendberg, bij Interlaken, in Zwitserland, der algemeene belangstelling aanbevolen.
  Subject(s):Abendberg
  Place of Publication:Amsterdam
  Date of Publication:1842
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 1/Page 34
 4. 10101021530
  Author(s):de Acosta, Josephus
  Title:Historie naturael ende morael van de Westersche Indien: waerinne ghehandelt wordt van de merekelijckste dinghen des hemels, elementen, metalen, planten ende ghedierten van dien: als oock de manieren, ceremonien, wetten, regeeringen ende oorloghen der Indianen. Ende nu eerstmael uyt den Spaenschen in onser Nederduytsche tale overgheset door Jan Huyghen van Linschoten.
  Pagination:6 p. l., 389 ff., 8 l.
  Place of Publication:Harlem
  Publisher:J. Lenaertsz
  Date of Publication:1598
  Size:18°.
  Note(s):The original edition was Seville, 1590, in 4°
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 1/Page 102
 5. 10101031290
  Author(s):Acrel, Olof.
  Title:Chirurgiske händelser anmärkte uti kongl. lazarettet, samlade och genom utdrag of dagboken til tryeket befordrade på högloflige kongl. lazarets directionens befallning.
  Additional Title:Heelkundige waarneemingen, aangetekend in het koninglyke hospitaal te Stockholm. En op bevel, van deszelfs directeuren uit het dagregister by een verzameld en uitgegeeven. Uit het Sweedsch vertaalt, met eenige andere waarneemingen van der schryver, en verscheide byvoegselen vermeerderd, door Eduard Sandifort
  Pagination:xx, 581 pp.
  Place of Publication:'s Gravenhage
  Publisher:P. van Cleef
  Date of Publication:1771
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 1/Page 103
 6. 10101171010
  Author(s):Admiraal, D. J.
  Title:Over schedelbeleedigingen. Waarnemingen uit het binnengasthuis te Amsterdam.
  Pagination:viii, 92 pp., 1 tab.
  Place of Publication:Dordrecht
  Publisher:Blussé en ran Braam
  Date of Publication:1871
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 1/Page 117
 7. 10101171020
  Author(s):Admiraal, D. J.
  Title:Barakkenbouw. Een woord naar aanleiding van art. 7 der Wet, houdende voorziening tegen besmettelijke ziekten.
  Pagination:97 pp., 11., 1 pl.
  Place of Publication:Dordrecht
  Publisher:Blussé en ran Braam
  Date of Publication:1873
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 1/Page 117
 8. 10101171310
  Title:Adres aan zijne excellentie minister van binnenlandsche zaken, betrekkelijk de uitoefening der geneeskunde ten Plattenlande, door vijf medicinæ doctores en Plattelands heelmeester.
  Pagination:14 pp.
  Place of Publication:Leyden
  Publisher:H. W. Hazenberg en Comp.
  Date of Publication:1842
  Size:8°.
  Note(s):[W. M. S. Junius, H. P. Buchner, C. A. Lutgert, H. B. Van Rhyn, G. Merz, H. J. Reyers]
  Pamphlet Note:[P., v. 766.]
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 1/Page 117
 9. 10101211100
  Title:Aesculaap; een vaderlandsch tijdschrift voor theoretische en praktische bijdragen, in het gebied der genees-, heel- en verloskundige wetenschappen.
  Pagination:Jaargang 1–2, 1834–6.
  Place of Publication:Amsterdam
  Publisher:L. van der Vinne
  Size:8°.
  Note(s):Completed. No. 3, v. 2, last published
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 1/Page 121
 10. 10101221360
  Author(s):Reynhout, M. J.
  Title:Beschrijving van de natuur der koorts, welke de aankomelingen uit Europa, aan de kust van Afrika aantast. Als ook derzelver geneesmiddelen.
  Subject(s):Africa
  Place of Publication:Amsterdam
  Date of Publication:1819
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 1/Page 122
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last