NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 165|
documents selected.
 1. 20903481020
  Author(s):Lebedintseff, A. A.
  Pasternak, M. S.
  Title:K voprosu ob izmĭenenii khimicheskavo sostava vodî Odesskoĭ bukhtî po lĭetnim nablyudeniyam 1893g. (Ueber die Veränderungen der chemischen Zusammensetzung des Seewassers der Odessaer Bucht im Sommer des Jahres 1893.)
  Pagination:11 pp., 2 ch.
  Place of Publication:Odessa
  Publisher:A. Shultse
  Date of Publication:1894
  Size:8°.
  Reprint Note:Repr. from: Zapiski Novoros. Obsh. Yestestvoisp., Odessa, 1894, xviii, pt. 2.
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 9/Page 348
 2. 20904941270
  Author(s):Levenson, S. M.
  Title:K voprosu ob ugolovnoĭ otvĭetstvennosti vracha.
  Pagination:39 pp.
  Place of Publication:Odessa
  Date of Publication:1888
  Size:8°.
  Note(s):[On the criminal responsibility of the physician]
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 9/Page 494
 3. 20908501210
  Author(s):Lvovich, Modest
  Title:V kurortakh yuzhnoĭ Yevropî. I. Poyezdka v yuzhnîy Tirol (Arko, Riva, Gries, Meran) i Goritsiyu.
  Pagination:64 pp.
  Place of Publication:Odessa
  Date of Publication:1888
  Size:16°.
  Note(s):[Health resorts of southern Europe. I. Excursion to southern Tyrol and Göritz]
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 9/Page 850
 4. 22101041320
  Author(s):Wichtmann, P.
  Title:Biologicheskoye i terapevticheskoye izelĭedovaniye nad mezotoriyem, preparatom, zamĭenyayushtshim radiy. [Biological and therapeutic investigation of mesothorium, a preparation taking the place of radium.]
  Pagination:12 pp.
  Place of Publication:Odessa
  Date of Publication:[1912]
  Size:4°.
  Reprint Note:Repr. from: Terap. Obozr., Odessa, 1912, v.
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 104
 5. 22103741140
  Author(s):Yakhimovich, F. I.
  Title:Metodî limannavo lĭecheniya. [Methods of Odessa mud-bath treatment.]
  Pagination:98 pp., 1 pl.
  Place of Publication:Odessa
  Publisher:S. Merk
  Date of Publication:1908
  Size:8°.
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 374
 6. 22103751160
  Author(s):Dmitriyeff, V. N.
  Title:Lĭecheniye morskimi kupanyami v Yaltĭe i vōōbshtshe na yuzhnom beregu Krîma. [Sea-bath treatment at Yalta and the southern shore of the Crimea in general.]
  Subject(s):Yalta
  Pagination:2. ed.
  Place of Publication:Odessa
  Date of Publication:1895
  Size:8°.
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 375
 7. 22104031350
  Title:Zapiski Imperatorskavo Novorossiyskavo Universiteta Meditsiniskavo Fakulteta. [Records of the Faculty of Medicine of the Imperial University of Odessa.]
  Pagination:Nos. 5–6.
  Place of Publication:Odessa
  Date of Publication:1913
  Size:8°.
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 403
 8. 22104181080
  Author(s):Zhuk, Vladimir N.
  Title:Rebyonok; obshtshedostupnaya higïena. [The child; its hygiene accessible to all.]
  Pagination:xi, 268 pp.
  Place of Publication:Odessa
  Publisher:Yuzh. Russk. Ob. Pech. D.
  Date of Publication:1897
  Size:8°.
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 418
 9. 22104181100
  Author(s):Zhuk, Vladimir N.
  Title:Novîy sposob lĭecheniya kholerî, dizenterii i drugikh infektsionnîkh porazheniy kishechnika. [New method of treating cholera, dysentery, and other infectious diseases of the intestines.]
  Pagination:96 pp.
  Place of Publication:Odessa
  Publisher:Gutenberg
  Date of Publication:1907
  Size:8°.
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 418
 10. 22104181110
  Author(s):Zhuk, Vladimir N.
  Title:Svĭet-tsĭelitel (svĭetolĭecheniye). [Phototherapy.]
  Pagination:Part 1. 1 p. l., 248, iv pp.
  Place of Publication:Odessa
  Date of Publication:1909
  Size:8°.
  Language:Ukranian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 418
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last