NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 53|
documents selected.
 1. 11500031080
  Author(s):Universitet i Stockholm.
  Title:Föreläsningskurser för läkare i Stockholm, 1883.
  Pagination:2 l.
  Place of Publication:Stockholm
  Publisher:Central-Tryckeriet
  Date of Publication:[1883]
  Size:4°.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 15/Page 3
 2. 11500031090
  Author(s):Universitet i Upsala.
  Title:Upsala Universitets årsskrift. Medicin.
  Pagination:1861, 1862, 1863, 1866, 1868, nos. 1–2, 1869; no. 1, 1870; nos. 1–2, 1873.
  Place of Publication:Upsala
  Date of Publication:1861–73
  Size:8°.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 15/Page 3
 3. 11500031100
  Author(s):Universitet i Upsala.
  Title:Bulletins météorologiques mensuels de l'observatoire de l'Université d'Upsal.
  Pagination:v. 1–4; nos. 1–6, v. 5, 1869–73.
  Place of Publication:Upsal
  Date of Publication:1871–3
  Size:4°.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 15/Page 3
 4. 11500031110
  Author(s):Universitet i Upsala.
  Title:Inbjudningsskrift till den högtidlighet med hvilken nya universitetsbyggnaden i Upsala kommer att invigas den 17 Maj 1887 utfärdad af universitetets rektor.
  Pagination:32 pp., 2 l.
  Place of Publication:Upsala
  Publisher:E. Berling
  Date of Publication:1887
  Size:8°.
  Note(s):[Invitation to the festival on inaugurating the new University Hall, May 17, 1887, issued by the rector of the University]
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 15/Page 3
 5. 11500031120
  Author(s):Universitet i Upsala.
  Title:Redogörelse för Kongl. Universitetet i Upsala under det akademiska året 1891–2. På uppdrag af det större akademiska Konsistoriet utgifven af E. H. Lind.
  Pagination:86 pp.
  Place of Publication:Upsala
  Publisher:E. Berling
  Date of Publication:1892
  Size:8°.
  Note(s):[Report of the Royal University of Upsala for the academical year 1891–2. By order of the high academical consistory, prepared by E. H. Lind]
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 15/Page 3
 6. 11500181260
  Author(s):Voss
  Title:Kort Fremstilling af det medicinske Studium ved det Norske Universitet siden dets Stiftelse.
  Subject(s):Sweden and Norway
  Christiania
  Universities [ in alphabetical order, by names of countries and places ]
  Place of Publication:Christiania
  Date of Publication:1867
  Size:8°.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 15/Page 18
 7. 11500181290
  Title:Underdånigt utlåtande i frågan om den medicinska undervisningens ordnande inom Riket, afgifvet af cancellern för Rikets Universiteter.
  Subject(s):Sweden and Norway
  Stockholm
  Universities [ in alphabetical order, by names of countries and places ]
  Place of Publication:Stockholm
  Date of Publication:1860
  Size:8°.
  Note(s):[Concerning medical education in the university; submitted by the chancellor]
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 15/Page 18
 8. 11500181300
  Author(s):Universitet i Stockholm.
  Title:Föreläsningskurser för läkare i Stockholm, 1883.
  Subject(s):Sweden and Norway
  Stockholm
  Universities [ in alphabetical order, by names of countries and places ]
  Place of Publication:Stockholm
  Date of Publication:[1883]
  Size:4°.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 15/Page 18
 9. 11500181310
  Author(s):Hwasser, I.
  Title:Program och tal vid medicinæ. Doctors-promotionen i Upsala d. 14 Junii 1841.
  Subject(s):Sweden and Norway
  Upsala
  Universities [ in alphabetical order, by names of countries and places ]
  Place of Publication:Upsala
  Date of Publication:1841
  Size:8°.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 15/Page 18
 10. 11500181320
  Author(s):Kongliga Universitetet i Upsala.
  Title:Redogörelser under lasåren 1887–91. På uppdrag af det större akademiska konsistoriet utgifna af E. H. Lind.
  Subject(s):Sweden and Norway
  Upsala
  Universities [ in alphabetical order, by names of countries and places ]
  Place of Publication:Upsala
  Date of Publication:1888–91
  Size:8°.
  Note(s):[Royal University of Upsala. Report of ... for the academic year 1888–9. By order of the grand academic consistory published by E. H. Lind]
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 15/Page 18
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · next · last