NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-2 of about 2|
documents selected.
 1. 11504521350
  Author(s):Siljeström, P. A.
  Title:Vaccinationsfrågan. Ett bidrag till bestämmandet af de gränser, inom hvilka en vetenskaplig teori mä äga rätt att göra sig gällande i lagstiftningen.
  Subject(s):Vaccination
  Place of Publication:Stockholm
  Date of Publication:1874
  Size:12°.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 15/Page 452
 2. 11504521370
  Author(s):Siljeström, P. A.
  Title:Ytterligare bidrag till utredande af vaccinationsfrågan.
  Subject(s):Vaccination
  Place of Publication:Stockholm
  Date of Publication:1875
  Size:12°.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 15/Page 452