NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-2 of about 2|
documents selected.
 1. 20501481160
  Title:Imperatorskoye Kavkazskoye Meditsinskoye Obshtshestvo. Doklad kommissii Imperatorskavo Kavkazskavo Meditsinskavo Obshtshestva dlya obsuzhdeniya sōōbrazheniy Kommissii pri Meditsinskom Sovĭetĭe po voprosu ob otvĭetstvennosti vracheĭ za neyavku po priglasheniyu k bolnomu. Sostavil S. F. Stsepura.
  Subject(s):Ethics (Medical)
  Place of Publication:Tiflis
  Date of Publication:1875
  Size:8°.
  Note(s):[Report of the commission of the Imperial Cancasian Medical Society for the consideration of recommendations to the commission of the medical council with regard to physicians' responsibility for not responding to the call of a patient. Report prepared by S. F. Stsepura]
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 5/Page 148
 2. 20501481260
  Author(s):Malis, Y. G.
  Title:Vrachebnaya taĭna; etyud po vrachebnoĭ deontologii.
  Subject(s):Ethics (Medical)
  Place of Publication:S.-Peterburg
  Date of Publication:1893
  Size:16°.
  Note(s):[Medical secrecy; study of medical deontology]
  [Shelved in: Box 491]
  Language:Russian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 5/Page 148