NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 56|
documents selected.
 1. 30404651180
  Author(s):Deyl, Jan
  Title:Oftalmoskopické nálezy u severomořských ryb. [Ophthalmoscopic discoveries in North Sea fishes.]
  Place of Publication:v Praze
  Date of Publication:1898
  Size:8°.
  Note(s):Forms no. 14 of: Rozpr. české Akad. cís. Františka Josefa [etc.], v Praze, 1897–8, 2. t., vii.
  Language:Czech
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 3/Volume 4/Page 465
 2. 30101781090
  Author(s):Janda, V.
  Title:[Contributions to the knowledge of the Æolosoma family.]
  Subject(s):Æolosoma
  Place of Publication:v Praze
  Date of Publication:1900
  Size:8°.
  Reprint Note:Repr. from: Věstník Král. české společnosti náuk v Praze, 1900. [Journal of the Royal Bohemian Society of Sciences of Prague.]
  Language:Czech
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 3/Volume 1/Page 178
 3. 30103021110
  Title:Almanach léčebných míst, lázní a letních sídel českých. [Almanac of Bohemian health resorts.] 1903–13.
  Place of Publication:v Praze
  Date of Publication:1903–13
  Size:8°.
  Language:Czech
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 3/Volume 1/Page 302
 4. 30104531130
  Author(s):Janošík, J.
  Title:Anatomický atlas, ku studiu a praktické potřebě, dle původních praparátů sestavil. [Anatomical atlas, for study and practical use, composed according to original preparations.]
  Subject(s):Anatomy (Atlases of)
  Place of Publication:v Praze
  Date of Publication:1897–1904
  Size:8°.
  Language:Czech
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 3/Volume 1/Page 453
 5. 30104651250
  Author(s):Janołík, J.
  Title:Anatomie člověka. [Human anatomy.]
  Subject(s):Anatomy (Manuals and compends of)
  Place of Publication:v Praze
  Date of Publication:1897
  Size:8°.
  Language:Czech
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 3/Volume 1/Page 465
 6. 30104811130
  Author(s):Andrlík, K.
  Velich, Al.
  Staněk, Vl
  Title:O betainu po stránce fysiologicko-chemické. [The physiologico-chemical side of betain.]
  Pagination:16 pp.
  Place of Publication:v Praze
  Publisher:české Akad.
  Date of Publication:1902
  Size:8°.
  Note(s):Forms no. 28 of: Rozpr. Josefa.
  Language:Czech
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 3/Volume 1/Page 481
 7. 30700181270
  Author(s):Janošík, Jan, [1856– ]
  Title:Anatomie člověka. [Human anatomy.]
  Pagination:2 v. 552 pp., x, vi, 1036 pp., 4 pl.
  Place of Publication:v Praze
  Publisher:F. Řivnáče
  Date of Publication:1897–1901
  Size:8°.
  Language:Czech
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 3/Volume 7/Page 18
 8. 30700181280
  Author(s):Janošík, Jan, [1856– ]
  Title:O vývoji krvenek u amniot. [The development of blood cells in the amnion.]
  Pagination:15 pp., 1 pl.
  Place of Publication:v Praze
  Publisher:české Akad.
  Date of Publication:1902
  Size:8°.
  Note(s):Forms No. 10 of Rozpr. české Akad. cís. Františka Josefa [etc.], v Praze, 1902–3, xi.
  Author Note:For biography see Nové zdraví, Praha, 1913, i, 289–292, [port. in text](K. Weigner).
  Language:Czech
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 3/Volume 7/Page 18
 9. 30709651070
  Author(s):Mareš, František, [1857– ]
  Title:Fysiologie.
  Pagination:iv, 346 pp.
  Place of Publication:v Praze
  Publisher:Bursík & Kohout
  Date of Publication:1906
  Size:8°.
  Author Note:For biography see Nové zdraví, Praha, 1914, ii, 1–7, port.
  Language:Czech
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 3/Volume 7/Page 965
 10. 30710241150
  Author(s):Maydl, Karel, [1853–1913]
  Title:Podrobná chirurgie. I. oddíl: Nauka o kýlách čili herniích (též průtržích). [Complete surgery. I. part: The science of hernias.]
  Pagination:xv, 355 pp.
  Place of Publication:v Praze
  Publisher:a ve Vídni, J. Šafář
  Date of Publication:1897
  Size:8°.
  Author Note:For biography see Časop. lék. česk., v Praze, 1913, lii, 1383–1387, port.
  Language:Czech
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 3/Volume 7/Page 1024
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · next · last